3 mln zł na Polsko-Ukraińską Współpracę Młodzieży

Sejm RP przegłosował poprawkę przygotowaną przez senatorów Kazimierza Kleinę oraz Janusza Sepioła. Dotyczy ona zabezpieczenia kwoty 3 milionów złotych na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży.

Walne Zebranie Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina 19 września 2011 r. podjęło uchwałę dot. powołania Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży. Dzięki zaangażowaniu  oraz nieustannemu dążeniu Członków Zarządu, Dyrektora Biura oraz wielu polskich parlamentarzystów (Pani Poseł Magdalena Kochan, Marszałek Cezary Grabarczyk oraz ówczesny Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni) ta cenna idea spotyka się z uznaniem. Wymiana dzieci i młodzieży między polskimi i ukraińskimi społecznościami lokalnymi jest bowiem najbardziej owocna w całym bilansie współpracy samorządowej.