Działania Konwentu na rzecz powołania Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży

Dnia 13 września b.r. Zarząd Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina wystosował list do Premiera Donalda Tuska oraz szerokiej grupy polskich Parlamentarzystów reprezentujących każdą opcję polityczną i różne regiony kraju w sprawie zabezpieczenia w budżecie Państwa na rok 2014 kwoty 5 milionów złotych na rzecz powołania i utrzymania instytucji pod nazwą Polsko-Ukraińska Współpracy Młodzieży. W liście tym wskazano na pozytywny przykład jakim jest istniejąca Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Członkowie Zarządu zwrócili uwagę na pozytywne skutki powołania takiej instytucji zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym.

Dotychczas działania w wyżej wymienionej sprawie podjęli:

  • Senator Norbert Obrycki,
  • Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Poseł Piotr Paweł Bauć,
  • Poseł Andrzej Lewandowski,
  • Poseł Zofia Ławrynowicz,
  • Poseł Magdalena Kochan, która na naszą prośbę doprowadził do spotkania przedstawicieli Zarządu Konwentu z Prezydium Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, na czele którego stoi Wicemarszałek Sejmu Pan Cezary Grabarczyk.

Zarząd Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina pragnie podziękować za podjęte starania.