Inauguracyjne posiedzenie Komisji ds. Współpracy Młodzieży w Świdwinie (11.09.2012 r.)

Dnia 11 września 2012 r. o godzinie 11.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji ds. Współpracy Młodzieży. Na początku spotkania przybyli goście –  m.in. Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Pan Henryk Kołodziej, II Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Pan Krzysztof Rembowski, jak również przedstawiciele zachodniopomorskich samorządów wyrazili gorącą aprobatę dla pierwszego projektu Konwentu, jak również nadzieję, że nie jest to ostatnie tego typu przedsięwzięcie realizowane nie tylko przez sam Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, ale i poszczególne stałe komisje problemowe. Podkreślano również ogromną wagę, jaką działalność Komisji ds. Współpracy Młodzieży wniesie we wszechstronny rozwój młodych ludzi oraz jak jest to kluczowe dla poszerzania ich światopoglądu, jak i zwalczania stereotypów. Ponadto Pan Konsul odczytał list Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Pana Markijana Malskyjego, który podkreślił, że „głównym celem Komisji powinno zostać wspieranie wymiany doświadczeń między młodzieżą Ukrainy i Polski, związanych z procesami przemian politycznych, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego oraz zachowaniem praw demokratycznych”.

W obradach Komisji ds. Współpracy Młodzieży, oprócz zaproszonych gości, udział wzięli Przewodniczący Komisji, Starosta Świdwiński Pan Mirosław Majka oraz reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do Komisji:

  1. Sekretarz Miasta Sulmierzyce Pani Karina Błaszczyk,
  2. Starosta Drawski Pan Stanisław Cybula,
  3. Starosta Białogardzki Pan Tomasz Hynda
  4. Sekretarz Gminy Złocieniec Pan Leszek Modrzakowski (przybył w imieniu Burmistrza Złocieńca Pana Waldemara Włodarczyka).

Po przyjęciu regulaminu Komisji, przez aklamację wybrano Sekretarz Miasta Sulmierzyce Panią Karinę Błaszczyk na Zastępcę Przewodniczącego Komisji oraz Starostę Białogardzkiego Pana Tomasza Hyndę na Sekretarza Komisji.

W dalszej części posiedzenia Członkowie Komisji debatowali nad koncepcją funkcjonowania Komisji, jak również starali się opracować plan działań na najbliższe lata. W trakcie debaty zaproponowano następujące koncepcje:

  • Dyrektor Biura Konwentu Pan Zbigniew Zychowicz zaproponował, na przykładzie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, wymianę szkolną jako jedną z możliwych form aktywności, która służyłaby rozwijaniu i zacieśnianiu bilateralnych stosunków;
  • Przewodniczący Rady Gminy Rąbino Pan Mirosław Woźniak zwrócił uwagę zebranych na możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i ukraińskimi placówkami socjalizacyjnymi jako jednej z form działalności Komisji i realizowanych przez nią przedsięwzięć;
  • Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Pan Henryk Kołodziej wskazał zaś na możliwość współpracy ze Szczecińskim Oddziałem Związku Ukraińców w Polsce w przyszłej działalności Komisji, co mogłoby znacząco przyczynić się do uatrakcyjnienia wspólnych inicjatyw.

Posiedzenie zakończyła wypowiedź II Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty Pana Krzysztofa Rembowskiego, który zapewnił o życzliwym zainteresowaniu Kuratorium Zachodniopomorskiego działaniami Komisji ds. Współpracy Młodzieży oraz wsparciu jej przyszłych inicjatyw.