Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Organizacji Pozarządowych (16.01.2013 r.)

16 stycznia 2013 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański odbyło się posiedzenie Komisji ds. Współpracy Organizacji Pozarządowych. W obradach oprócz Przewodniczącego Komisji, Prezydenta Miasta Starogard Gdański Pana Edmunda Stachowicza wzięli udział:
1.Burmistrz Polic Pan Władysław Diakun,
2.Reprezentant Starosty Drawskiego Pan Jan Kubabski,
3.Reprezentant Starosty Świdwińskiego Pan Krzysztof Kowalewski
oraz pracownicy UM Police oraz UM Starogard Gdański.

W trakcie obrad wybrano Zastępcę Przewodniczącego Komisji, którym został Burmistrz Polic Pan Władysław Diakun. Następnie uczestnicy przyjęli Plan Pracy Komisji na rok 2013. Zakłada on m.in. stworzenie bazy informacyjnej polskich organizacji pozarządowych na obszarach Członków Konwentu zainteresowanych współpracą z partnerami ukraińskimi, stworzenie bazy informacyjnej ukraińskich organizacji pozarządowych na obszarach gmin partnerskich Członków Konwentu zainteresowanych współpracą z partnerami polskimi, czy wreszcie nawiązanie trwałej współpracy z Konsulem Generalnym Ukrainy w Gdańsku.

Ponadto debatowano nad możliwością organizacji posiedzeń Komisji na terenie samorządów – Członków Komisji, jak również możliwością organizacji wspólnych posiedzeń komisji. Co więcej Pan Jan Kubabski poinformował zebranych, że Starostwo Drawskie zajęło pierwsze miejsce w rankingu Związku Powiatów Polskich dla samorządów powiatowych do 60.000 mieszkańców.