Posiedzenie Zarządu Konwentu w Sanoku

W dniach 25-26.01.2013 r. Miasto Sanok gościło Członków Zarządu Konwentu oraz znamienitych gości, jacy przybyli na Posiedzenie Zarządu Konwentu. Jego inicjatorami byli Burmistrz Miasta Sanoka Pan Wojciech Blecharczyk oraz Wiceprezes Zarządu Konwentu, Prezydent Miasta Starogard Gdański Pan Edmund Stachowicz.

Dwudniowe obrady zaowocowały przede wszystkim przyjęciem Deklaracji Sanockiej. Dokument ten zakłada objęcie patronatem Członków Konwentu kontaktów gospodarczych pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami w ramach stosunków bilateralnych pomiędzy Polską i Ukrainą.
Ponadto podczas Posiedzenia Zarządu odbyła się żywa dyskusja nad szansami powołania do życia Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży, na wzór Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Jugendwerk).

Podczas sanockiego Posiedzenia Zarządu wskazano na ogromne znaczenie inicjatywy dla kształtowania przyjaznych relacji pomiędzy państwem polskim a jego najbliższym sąsiadem, w szczególności relacji dotyczących młodej części społeczeństwa.
W dyskusji zabrał głos Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Pan Markyjan Malskyj. Pan Ambasador przychylił się do stanowiska Członków Konwentu, podkreślając istotę inicjatywy dla budowy wzajemnego zrozumienia.
Co więcej Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jan Sechter, biorąc pod uwagę swoje dotychczasowe doświadczenie w charakterze przedstawiciela Republiki Czeskiej w Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz jako Sekretarz Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu ds. Pamięci, Badań i Edukacji o Holokauście, podkreślił znaczenie wszelkich inicjatyw służących polepszeniu relacji pomiędzy dwoma krajami, które łączy wspólna historia bolesnych doświadczeń. Podobnie jak to ma miejsce we współpracy polsko-niemieckiej, jedną z kluczowych ról jego zdaniem jest realizacja inicjatyw, w które zaangażowana jest młodzież.
Dodatkowo Pan Bogdan Rzońca, członek sejmowej Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej zwrócił uwagę na istotę kroków podejmowanych zarówno na szczeblu państwowym, jak również przez organizacje pozarządowe, dzięki którym następuje rozwój stosunków pomiędzy Polską a Ukrainą w duchu coraz większego zrozumienia i przyjaźni. Wskazał na konieczność dalszych działań i wysiłków, jako że w relacjach polsko-ukraińskich pozostało jeszcze wiele kwestii wymagających usprawnienia.

Ponadto w trakcie obrad zaprezentowano działalność Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, który w celu realizacji wspólnych inicjatyw z ukraińskimi partnerami swoich Członków, bierze udział w konkursach o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Uczestnicy Posiedzenia zostali także zapoznani z ustaleniami poczynionymi na inauguracyjnych posiedzeniach stałych komisji problemowych, funkcjonujących przy Konwencie, jak również ich zamierzeniami na rok 2013.