Projekt „Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży – dobre praktyki na rzecz demokracji w środowisku lokalnym”

Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina będzie realizował we wrześniu projekt „Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży – dobre praktyki na rzecz demokracji w środowisku lokalnym”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu „Międzynarodowa wymiana młodzieży”.

 

Projekt kierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej, będącej mieszkańcami samorządów członkowskich oraz ich ukraińskich partnerów. To w niej bowiem pokładana jest nadzieja podjęcia efektywnych działań, które przekształcą Ukrainę w państwo demokratyczne, w pełni samorządne, ze sprawnie funkcjonującym społeczeństwem obywatelskim. Konieczność przeprowadzenia reformy administracyjnej, dostosowania prawodawstwa, politycznych i ekonomicznych mechanizmów kraju do stanu umożliwiającego stowarzyszenie, a następnie wstąpienie do Unii Europejskiej wymaga nie tylko wiedzy, ale i przychylności oraz odporności na negatywne schematy myślenia czy nieracjonalne uprzedzenia ze strony społeczeństwa.

 

W przedsięwzięciu wezmą udział delegacje dziewięciu Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina:
• Powiatu Świdwińskiego;
• Powiatu Gnieźnieńskiego;
• Powiatu Drawskiego;
• Gminy Połczyn-Zdrój;
• Gminy Police;
• Gminy Złocieniec;
• Miasta Sulmierzyce
wraz z przedstawicielami ich ukraińskich partnerów
oraz Gminy Chojna i Czaplinek.

Projekt zakłada przeszkolenie 48 osób w tym 16 opiekunów-słuchaczy, reprezentujących środowiska lokalne, którzy w przyszłości będą pełnić funkcję mentorów dla biorącej udział w przedsięwzięciu młodzieży.

 

Celami projektu są:
• uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym, kulturowym i politycznym;
• pogłębienie wiedzy na podstawie pozytywnych doświadczeń, nabytych przez Polaków w drodze przebytej już reformy administracyjnej;
• łamanie barier językowych;
• integracja młodzieży z Polski i Ukrainy.

 

Cele projektu realizowane będą poprzez:
1) wspólne uczestnictwo w 2-dniowym (10–11.09.2012 r.) szkoleniu w Szczecinie oraz Świdwinie dot. funkcjonowania Młodzieżowych Rad Miasta, Wolontariatu oraz Organizacji Pozarządowych;
2) odbycie przez delegacje ukraińskie 5-dniowej (11-16.09.2012 r.) wizyty studyjnej u swoich partnerów (polskich jednostek samorządu terytorialnego), w których będą mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem samorządów, ich wydziałów oraz jednostek organizacyjnych.