V Walne Zebranie Członków Konwentu

Dnia 21 marca 2013 r. o godz. 11.30 w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin, przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie odbyło się V Walne Zebranie Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

Na wstępie Prezydent Miasta Szczecin, Wiceprezes Zarządu Konwentu Pan Piotr Krzystek zwrócił uwagę na duży potencjał, jaki drzemie w partnerstwie z Ukrainą oraz w zbliżaniu jej do Unii Europejskiej. Zaznaczył jednocześnie, że Polska i Ukraina powinny stanowić istotny element europejskiej gospodarki i bezpieczeństwa. Podkreślił wagę bilateralnych relacji, które należy rozwijać ponad historycznymi zaszłościami.

Prezes Zarządu Konwentu, Starosta Drawski Pan Stanisław Cybula przywitał przybyłych na Walne Zebranie Członków Konwentu gości, którzy następnie zabrali głos.
Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Pan Henryk Kołodziej oraz ks. Piotr Baran, Proboszcz Parafii Greckokatolickiej w Białym Borze zwrócili uwagę na znaczenie działań Konwentu we wspieraniu państwa ukraińskiego w europejskich dążeniach. Pan Konsul pogratulował również władzom Konwentu dotychczasowych działań i starań, które w najbliższym czasie mają doprowadzić do przyjęcia Województw Zachodniopomorskiego oraz Podkarpackiego w poczet Członków.
Pani Julita Miłosz – Dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dodatkowo zwróciła uwagę na fakt, że Konwent staje się coraz ważniejszym partnerem w kontaktach bilateralnych z Ukrainą.
Konsul Honorowy Francji w Szczecinie Pan Włodzimierz Puzyna przedstawił harmonijne działania środowisk akademickich z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego na czele oraz środowisk samorządowych – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Urzędu Miasta Szczecin, a także organizacji pozarządowych, m.in. Konwentu czy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, zmierzające do polepszenia i rozwoju stosunków na linii Warszawa – Kijów.

W dalszej części Walnego Zebrania Prezes Zarządu Konwentu, Starosta Drawski Pan Stanisław Cybula przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Konwentu za okres od 27 marca 2012 r. do 21 marca 2013 r. Poinformował o ustaleniach Członków Zarządu podczas Posiedzenia Zarządu Konwentu, jakie miało miejsce w Gnieźnie w dniach 21-23 września 2012 r. oraz w Sanoku w dniach 25-26 stycznia 2013 r. Przedstawił również zagadnienia poruszane w trakcie spotkania z delegacją z Miasta Browary. Ponadto omówił zrealizowane, złożone oraz będące w przygotowaniu projekty Biura Konwentu, przy wsparciu finansowym z zewnątrz. Co więcej poinformował o przeprowadzonym konkursie na logo Konwentu i jego rozstrzygnięciu.

Dyrektor Biura Konwentu Pan Zbigniew Zychowicz przedstawił kroki, jakie zostały podjęte w celu lobbowania powołania do życia Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży. Dodatkowo zaprezentował założenia wyjazdowego Posiedzenia Zarządu w Mieście Browary na Ukrainie w II połowie czerwca 2013 r., połączonego z mini misją gospodarczą polskich przedsiębiorców. Omówił także plany związane z organizacją III projektu ukraińskiego, polegającego na kojarzeniu polskich i ukraińskich samorządów oraz zamierzenia, aby wspólnie ze Starostą Gnieźnieńskim Panem Dariuszem Pilakiem podjąć wysiłki, mające na celu zaprezentowanie na Zamku Książąt Pomorskich wystawy „Gniezno – Pierwszą Stolicą Polski”. Ponadto zaproponował stworzenie folderu szczecińskich uczelni, zachęcającego ukraińskich studentów do studiowania w Szczecinie.