Walne Zebranie Konwentu – sprawozdanie

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów  Rzeczypospolitej Polskiej Współpracujących z Samorządami Republiki Ukrainy 30 maja 2011 r. w Szczecinie przyjęło m.in. uchwałę dotyczącą zmiany nazwy stowarzyszenia.

 

Nowa nazwa stowarzyszenia to Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina Statutowym celem Konwentu jest pomoc i wspieranie członków w rozwijaniu współpracy z samorządami Republiki Ukrainy w duchu wzajemnych korzyści z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wsparcia Unii Europejskiej.

 

W wyniku wyborów skład Zarządu jest następujący:

 

 • Prezes Zarządu Konwentu – Stanisław Cybula (Starosta Drawski).
 • Wiceprezes – Edmund Stachowicz (Prezydent Miasta Starograd Gdański),
 • Sekretarz Zarządu – Krzysztof Frankenstein (Burmistrz Sławna),
 • Skarbnik Zarządu – Tomasz Hynda (Starosta Białogardzki)
 • Członkowie Zarządu: Adam Fedorowicz (Burmistrz Gminy Chojna)
 • Andrzej Kaszubski (Wójt Gminy Kobylanka)
 • Andrzej Krzysztofiak (Burmistrz Kwidzyna)

Obecnie członkami Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina jest 15 jednostek samorządu terytorialnego. Kilka dni temu członkostwo zadeklarowała Gmina Miasto Szczecin i Gmina Miejska Przemyśl. Kolejne samorządy informują o swoich planach dotyczących przyjęcia stosownych uchwał.

Szacuje się, że polskich samorządów  współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy jest ok. 300. Zarząd Konwentu został przez Walne Zebranie zobowiązany do opracowania tzw. raportu otwarcia, czyli przeprowadzenia badań na temat liczby współpracujących samorządów i perspektyw rozwoju tejże współpracy.

 

Władze Konwentu zaplanowały także realizację inicjatywy Polsko-Ukraińska Współpraca Młodzieży działającej w oparciu o doświadczenia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, dzięki której w ciągu kilku lat ponad 2 miliony młodych ludzi uczestniczyły w obozach, festiwalach i wspólnie realizowanych projektach turystycznych i artystycznych. – Współpracę polsko-ukraińską trzeba realizować poprzez projekty dla młodzieży – mówił Zbigniew Zychowicz Dyrektor Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, inicjator powołania Konwentu. – Na początek wystąpimy do rządu z wnioskiem o pomoc w stworzeniu podwalin finansowych tego projekt.

 

Inicjatywę poparł Wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska: – Jestem głęboko przekonany, że tkwi w tym pomyśle ogromny potencjał. To jest jeden z najlepszych programów międzynarodowych, który buduje rzeczywiste relacje międzyludzkie.

 

 

Goście Walnego Zebrania Konwentu wyrażali uznanie dla działań podjętych przez Zarząd i deklarowali pomoc w kolejnych przedsięwzięciach.  Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Marek Tałasiewicz: – Jestem pewien, że naszym  ukraińskim partnerom możemy pomóc nie tylko w budowaniu samorządności terytorialnej, ale także w przemianie mieszkańców w obywateli. Możemy być dobrymi,   życzliwymi  partnerami. Przyjaźń i współpracę można i należy deklarować na poziomie rządowym, ale tak naprawdę rzeczywiste stosunki międzypaństwowe zależą od tego, jak się układają stosunki na poziomie międzyludzkim.

 

Działalność Konwentu spotkała się także z życzliwym zainteresowaniem Bogusława Liberadzkiego Posła do Parlamentu Europejskiego, reprezentowanego na Walnym Zebraniu przez swojego asystenta Grzegorza Szczerskiego. Poseł wyraził wolę podjęcia działań, mających na calu pozyskanie dotacji z Komisji Europejskiej na realizację działań statutowych stowarzyszenia.

 

 

Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota: – Z uznaniem patrzymy na tę inicjatywę. Cieszy przystępowanie do Konwentu kolejnych samorządów. Jeżeli skutecznie mamy realizować misję przybliżania Ukrainy do Unii Europejskiej to potrzebna jest współpraca gospodarcza   rządów, polityków, ale przede wszystkim współpraca ludzi. Te wszystkie elementy muszą się wzajemnie uzupełniać i wspierać. (…) Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest jednym z elementów różnych obszarów współpracy polsko-ukraińskiej. Specyfika naszej działalności polega na tym, że w centrum zainteresowania są polscy i ukraińscy przedsiębiorcy. Naszą misją jest budowanie proeuropejskiego lobby na Ukrainie wśród ukraińskich przedsiębiorców.

 

Znaczenie powołania Konwentu i jego zadań doceniają przedstawiciele władz samorządowych i instytucji państwowych w listach do uczestników Walnego Zebrania:

 

 • Grażyna Anna Sztark – Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marek Kuchciński – Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Joachim Brudziński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Markijan Malskyj – Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Jerzy Pokój – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 • Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego
 • Marta Stachowiak – MSZ Zastępca Dyrektora Sekretariatu Ministra
 • Agnieszka Wielowieyska – Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ambasador Ukrainy Markijan Malskyj napisał: „Współpraca między Ukrainą a Polską staje się ważnym ogniwem pogłębienia partnerstwa strategicznego, rozwój istniejących kontaktów między obu naszymi Państwami jest bardzo ważny szczególnie na płaszczyźnie współpracy między społecznościami lokalnymi”.

 

Wicemarszałek Senatu RP Grażyna Anna Sztark: „Współpraca samorządowa Polski z Ukrainą jest bardzo ważna i powinna być eksponowana. Wspieranie różnych inicjatyw związanych z działalnością Konwentu jest podstawowym zadaniem Senatu, dlatego też zapewniam o dobrej woli i chęci współpracy”.

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój: „Nasze kraje, a tym samym samorządy regionów, są na etapie jakościowych przemian w administracji lokalnej, dostosowania urzędów i ich organizacji do nowych zadań wynikających z naszego członkostwa, a dla Ukrainy z przyszłego przystąpienia do Unii Europejskiej i pełnego wykorzystania tkwiących w niej możliwości.”