Wizyta Ambasadora Ukrainy w Polsce Pana Markiyana Malskyego

Dnia 3 sierpnia w siedzibie Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina (Al. Wojska Polskiego 164 w Szczecinie) złożył wizytę Ambasador Ukrainy w Polsce, Jego Ekscelencja Pan Markiyan Malskyy. Towarzyszyli Mu Mer Dniepropietrowska Ivan I. Kulichenko wraz z Panią Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej miasta Dniepropietrowska Natalią O. Chernyshovą oraz Konsulem Honorowy Ukrainy w Szczecinie Panem Henrykiem Kołodziejem. W imieniu Konwentu dostojnych gości przyjął Dyrektor Biura Zbigniew Zychowicz.. W trakcie spotkania trwającego ok. półtorej godziny poruszono szereg kwestii interesujących obie strony. Dyrektor Biura szczegółowo przedstawił idee, które legły u podstaw powołania Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, jego strukturę, skład, działania oraz omówił bieżącą działalność.

Goście wykazali ogromne zainteresowanie sprawami Konwentu. Ambasador stwierdził wręcz, iż z uwagą i wielką życzliwością śledzi jego działalność upatrując w nim sojusznika potrzeb i interesów ukraińskich samorządów. Ambasador zadeklarował także wszelką pomoc będącą w granicach Jego możliwości w zakresie realizacji wizyt i różnych projektów na Ukrainie. Goście z uwagą wysłuchali także informacji na temat wyjazdowego posiedzenia Zarządu Konwentu połączonego z misją gospodarczą polskich biznesmenów w mieście Browary pod koniec kwietnia 2014 roku. Mer Dniepropietrowska wyraził zainteresowanie udziałem w tym spotkaniu oraz przedstawił pogląd iż moglibyśmy za pośrednictwem podobnych miast Ukrainy zaprosić do udziału w spotkaniu przedstawicieli wielu miast ukraińskich, by na tym forum porozmawiać o różnych formach współpracy, przedstawić Konwent, jego założenia, możliwości itd.

W czasie spotkania poruszono także różne kwestie związane z potencjalnym członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej. Dyrektor Zbigniew Zychowicz przedstawił w skrócie polską drogę do Unii oraz skutki członkostwa po niemal 10 latach. Obficie zaprezentował niezliczone korzyści tego członkostwa. Goście zadawali liczne pytania. W imieniu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina Dyrektor Zychowicz użył określenia, iż Polska oraz Konwent są gorącymi orędownikami członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej oraz, że Konwent mógłby odegrać na tej drodze znaczącą rolę chociażby poprzez dzielenie się doświadczeniami polskich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przystosowania się do unijnych norm i rozwiązań, a następnie dyskontowania całego bagażu dobrodziejstw. Goście wyrazili prośbę by na bieżąco informować ich o inicjatywach Konwentu i, że chętnie w stosownym zakresie włączą się w ich realizację.

Dyrektor Zbigniew Zychowicz poinformował Ambasadora, iż Konwent wysoko ceni współpracę z Konsulem Honorowym Ukrainy w Szczecinie Panem Henrykiem Kołodziejem.

Po spotkaniu Dyrektor Zbigniew Zychowicz pokazał merowi Dniepropietrowska oraz towarzyszącej mu Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Szczecin. Goście z uznaniem wypowiadali się o licznych przejawach architektonicznej urody miasta.