Zarząd Konwentu – Świnoujście 17-19.02.2012 r.

W dniach 17-19.02.2012 r. w Świnoujściu odbędzie się Posiedzenie Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. W spotkaniu wezmą udział w charakterze gości m. in. Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku Pan Myron Jankiw, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Pan Henryk Kołodziej, Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Pan Marek Tałasiewicz oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Pan Paweł Bartnik.

 

W trakcie Posiedzenia Zarządu poruszane będą problemy o bardzo istotnym znaczeniu dla kontaktów polsko-ukraińskich na niwie międzynarodowej. Za jedną z najważniejszych kwestii uznajemy powołanie do życia Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży i ustanowienie biur, w tym biura projektowego w województwie zachodniopomorskim.