Gmina Chojna

Gmina Chojna to jednostka samorządu terytorialnego o powierzchni 33289 ha i liczbie ludności 13 951. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania miasta i gminy, wyznaczone są trzy podstawowe kierunki jej rozwoju: rozbudowa bazy przetwórstwa rolno spożywczego, rozwój infrastruktury w zakresie handlu i usług, rozwój bazy turystycznej, wykorzystującej atrakcyjne położenie gminy oraz istnienie kompleksów leśnych i jezior. Gmina Chojna posiada duży potencjał siły roboczej i stwarza dogodne warunki dla inwestujących w działalność gospodarczą. Zainteresowana jest ona różnorodnymi, nieuciążliwymi ekologicznie inwestycjami przemysłowymi, współpracą w dziedzinie rozwoju przetwórstwa rolno spożywczego, usług, handlu i zaplecza turystycznego.

Gmina posiada także liczne atrakcje turystyczne: Cedyński Park Krajobrazowy, szlaki turystyczne – zielony (od Piaska do Krzymowa), czerwony („Szlak Nadodrzański”) i niebieski (z Lubiechowa Górnego do Mieszkowic), jak również możliwość wykorzystania rzeki Rurzyca do spływów kajakowych.

Strona internetowa: http://www.chojna.pl

Hlyboka

Osiedle typu miejskiego położone w Czerniowieckim Obwodzie z niewielką liczbą mieszkańców, bo jedynie 9376 osób. Hlyboka jest ważnym punktem na kulturalnej mapie państwa ukraińskiego, jako że artyści z niej pochodzący zdobywają sławę także poza granicami Ukrainy – wystarczy wspomnieć grupę taneczną „Izworasz”, Teatr Narodowy, jak i Orkiestrę Narodowych Instrumentów. Poza tym działają biblioteka, muzeum i dom kultury.

 

Aktualnie zostały nawiązane wstępne porozumienia ustne i miały miejsce pierwsze wzajemne obustronne wizyty”

Aktualności