Gmina Gryfice

Gmina Gryfice leży w województwie zachodniopomorskim w powiecie gryfickim. Ma ona powierzchnię 261,30 km2, a liczba ludności wynosi ok. 23,5 tys. osób. Posiada dość dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową i kolejową. Warto w tym miejscu nadmienić, że Gmina Gryfice posiada działającą linię kolei wąskotorowej, która jest jednocześnie dużą atrakcją turystyczną. Poza linią na terenie gminy znajdują się liczne zabytki architektury sakralnej, pałace w Otoku i Rybokartach, galeria zorganizowana w historycznej bramie wjazdowej do Gryfic, Muzeum Ziemi Gryfickiej czy też skansen pomorskich kolei wąskotorowych.

Gryfice to bardzo atrakcyjna Gmina pod względem  turystycznym, jak i krajobrazowym. W granicach miasta znajduje się jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy zwany Doliną Regi. Zespół ten obejmuje bardzo zróżnicowane ekosystemy w dolinie Regi, która jest także ważnym korytarzem ekologicznym o ponadregionalnym znaczeniu. Poddane ochronie są m.in. skarpy nadrzeczne w parku leśnym. Rega stanowi duży walor w krajobrazie miejskim Gryfic.

Siedzibą władz jest miasto Gryfice.

Strona internetowa: http://www.gryfice.eu/

Rejon Wolodymyrecki

Rejon Wolodymyrecki charakteryzuje się dogodnym położeniem geograficznym, rozwiniętą infrastrukturą transportową, przemysłowym i budowniczym potencjałem, występowaniem na jego terenie surowców mineralnych.Na obszarze Rejonu Wolodomyreckiego znajduje się obiekt przyrodniczy o ogólnokrajowym znaczeniu – Równeński Rezerwat Przyrody z Jeziorem Białym. W całym rejonie przyroda stawiana jest na jednym z czołowych miejsc, o czym świadczyć może chociażby fakt, że ponad połowę jego powierzchni zajmują lasy.

W rejonie dużą wagę przykłada się do sfery kulturalnej, jako że na jego terenie działa wiele zespołów muzycznych, funkcjonują liczne biblioteki i domy kultury, szkoły muzyczne i teatry.
Współpracę pomiędzy Gminą Gryfice i Rejonem Wolodymyreckim zapoczątkował projekt pod nazwą „Współpraca partnerska gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego i ich odpowiednikami położonymi na terenie środkowej Ukrainy”. Ideą przewodnią współpracy była wymiana doświadczeń w pracy samorządowej na poziomie gminy i powiatu poprzez wizyty (kilkudniowe) pracowników z poszczególnych partnerskich jednostek, wzajemne dzielenie się swoimi osiągnięciami i wspólne rozwiązywanie problemów związanych z pracą samorządową. Zaowocował on podpisaniem na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z przedstawicielami 19 innych jednostek samorządu terytorialnego Listów intencyjnych o współpracy partnerskiej.

Strona internetowa:  http://www.rv.gov.ua

Aktualności