Gmina Miedźna

Gmina Miedźna położona jest w powiecie pszczyńskim, województwie śląskim, zajmuje obszar 5059 ha i liczy 15,5 tys. mieszkańców. Obejmuje swoim zasięgiem sześć miejscowości: Frydek, Gilowice, Grzawę, Miedźną, Górę oraz największą z nich Wolę, która ma charakter osiedlowo-wiejski. Pierwotnie gmina miała charakter wiejski.

W latach osiemdziesiątych XX wieku w związku z uruchomieniem kopalni węgla kamiennego „Czeczott” i wybudowaniem w miejscowości Wola dwóch osiedli mieszkaniowych nastąpił nagły przypływ do gminy mieszkańców pochodzących z różnych regionów Polski. Przenikanie się różnych kultur i zwyczajów nie wpłynęło negatywnie na kultywowanie tradycji śląskich, a jednocześnie stało się siłą napędową rozwoju naszej gminy.

Obecnie Gmina Miedźna ma charakter przemysłowo-rolniczy. O jej atrakcyjności stanowią walory krajobrazowe, liczne zbiorniki wodne, korzystny mikroklimat, zabytki kultury sakralnej, prężnie rozwijająca się infrastruktura sportowa i rekreacyjna, a przede wszystkim dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna.

W roku 2006 na mocy uchwały Rady Gminy Miedźna z dnia 1 lipca 2006r. Gmina Miedźna zawarła porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Zbaraż na Ukrainie a Gminą Miedźna.

Strona internetowa: http://www.miedzna.pl/

Zbaraż

Zbaraż to miasto leżące w zachodniej Ukrainie, nad rzeką Gniezną (dopływ Seretu) w obwodzie tarnopolskim, liczące 13 tys. mieszkańców. W swojej historii Zbaraż aż trzy razy był oblegany przez wrogie wojska. Po raz pierwszy bronił się tu przed Tatarami w 1474 r. – zamek był wówczas drewniany i został spalony wraz z jego obrońcami. Ponownie w roku 1589 także przed Tatarami. W 1649 roku miała tu miejsce słynna obrona zamku i miasta przed wojskami kozackimi i sprzymierzonymi z nimi Tatarami. Oblężony wówczas 14-tysięczny oddział polski bronił się przez 43 dni (od 10 lipca do 22 sierpnia 1649 r.) przed naporem liczącej 250-300 tysięcy żołnierzy armii kozacko-tatarskiej.

W Zbarażu znajduje się wiele zabytków wśród których na szczególną uwagę zasługują: zamek zbarskich z 1626 r. , rzymskokatolicki kościół i klasztor oo. Bernardynów pw. św. Antoniego (wybudowany ok. 1627 r.) oraz zabytkowy, XIX-XX wieczny, zbaraski cmentarz polski, który jako jednolita stylowo XIX – pocz. XX wieczna nekropolia ma dużą wartość kulturową i stanowi przykład sztuki cmentarnej; jest ponadto cennym obiektem polskiego dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnej Polski.

Strona internetowa: http://www.zbar.te.ua/

Aktualności