Aby zostać Członkiem KWSPU należy:

Zapoznać się z działalnością Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

Pobrać następujące dokumenty:

Podjąć uchwałę przez Radę Gminy, Powiatu, Sejmik Województwa o przystąpieniu do Konwentu.

Odesłać podjętą uchwałę na adres Biura Konwentu.

Przyjęcie Gminy, Powiatu, Województwa uchwałą Zarządu w poczet Członków Konwentu.

Serdecznie zapraszamy!