Cele i statut

Głównym celem Konwentu jest pomoc i wspieranie Członków w rozwijaniu współpracy z ukraińskimi samorządami w duchu wzajemnej korzyści z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wsparcia z Unii Europejskiej. Podstawowe
działania to:

  • propagowanie współpracy pomiędzy samorządami Polski i Ukrainy;
  • wzajemna wymiana doświadczeń;
  • realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie wymiany młodzieżowej, kulturalnej,
    edukacyjnej;
  • tworzenie warunków dla generowania środków finansowych, służących tej
    współpracy.

POBIERZ STATUT