„Polsko-ukraińska młodzieżowa akademia samorządności”

Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina w dniach 19-25 września 2014 r. realizował  projekt pn.  „Polsko-ukraińska młodzieżowa akademia samorządności”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”.

Projekt zakładał udział 54 uczestników w wieku ponadgimnazjalnym wraz z opiekunami z Polski i Ukrainy w warsztatach w Drawsku Pomorskim, dotyczących samorządu terytorialnego w Polsce oraz podstawowych zasad i wartości funkcjonowania Unii Europejskiej. Podczas tygodniowego pobytu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w praktyce, przełamania barier językowych oraz nawiązania ze sobą nowe przyjaźni.

Oprócz warsztatów tematycznych młodzież wraz z opiekunami obejrzała film „Miasto 44” w kinie Drawa. Mimo iż tematyka filmu była trudna szczególnie dla ukraińskich uczestników seans spotkał się z zainteresowaniem i nie pozostawił nikogo obojętnym.

Jedną z form poznania się był wieczór polski i ukraiński,  podczas których młodzież zaprezentowała swoim koleżankom i kolegom miejsca, z których pochodzą oraz szkoły do której uczęszczają. Za pomocą prezentacji multimedialnych oraz śpiewu przybliżone zostały codzienne realia ich życia. Swoją obecnością spotkanie uświetnił także Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie, Henryk Kołodziej.

Kolejną z atrakcji była wycieczka do zabytkowego pałacyku w Siemczynie. Gospodarze tego miejsca bardzo gościnnie podjęli całą grupę oprowadzając wszystkich po pałacu, a także oferując poczęstunek. Ciekawa historia tego miejsca bardzo zainteresowała zarówno grupy z Polski, jak i Ukrainy. Następnie całą grupa pojechała dalej, do Złocieńca, gdzie oprowadzona  została po zabytkowym kościele, muzeum techniki oraz spacerowała po mieście korzystając z ładnej pogody.

Uczestnicy projektu odbyli wizytę w Starostwie Powiatowym, aby uroczyście z rąk Pana Starosty, a zarazem Prezesa Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina odebrać certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz drobne upominki. Przed samą uroczystością odbyło się zwiedzanie Starostwa oraz spotkanie z Zarządem Powiatu. Następnie wszystkie delegacje udały się do Kołobrzegu. Wyjazd nad polskie morze, szczególnie dla delegacji ukraińskich oraz tych polskich spoza województwa zachodniopomorskiego był wielką atrakcją.


KONWENT WSPÓŁPRACY SAMORZĄDOWEJ POLSKA-UKRAINA [19-24_09_2014]