Relacja ze spotkania Przedstawicieli Zarządu KWSPU z Marszałkiem C. Grabarczykiem

Z inicjatywy Poseł na Sejm RP Pani Magdaleny Kochan dnia 21 października 2013 roku odbyło się w Sejmie RP spotkanie przedstawicieli Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina z Wicemarszałkiem Sejmu RP, Przewodniczącym Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, Panem Posłem Cezarym Grabarczykiem, któremu towarzyszyła Poseł Magdalena Kochan. Ze strony KWSPU udział wzięli Prezes Zarządu Konwentu, Starosta Drawski Pan Stanisław Cybula, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Andrzej Jakubowski (w zastępstwie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Członka Zarządu Konwentu Pana Olgierda Geblewicza), Członek Zarządu, Starosta Gnieźnieński Pan Dariusz Pilak oraz Dyrektor Biura Pan Zbigniew Zychowicz. W trakcie spotkania Marszałek Cezary Grabarczyk oraz Poseł Magdalena Kochan wysłuchali relacji reprezentacji Konwentu na temat dotychczasowej działalności, aktualnego stanu i bieżących działań. W następnej części szczegółowo poinformowano Marszałka Grabarczyka o idei powołania do życia Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży. Jako przykład udanego, podobnego przedsięwzięcia wskazano Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży powołaną przez Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec w czerwcu 1991 roku. Poinformowali również o osiągnięciach tej współpracy, wśród których padły robiące duże wrażenie informacje o:

  • Liczbie ok. 50 tysięcy różnego rodzaju przedsięwzięć,
  • Ponad 2 milionach uczestników, którzy skorzystali z tej wymiany.

Od delegacji Konwentu Marszałek Cezary Grabarczyk dowiedział się, iż Ukraina jest drugim po Republice Federalnych Niemiec (1080) państwem, z którym polskie JST mają podpisane umowy partnerskie (451). Przedstawiciele KWSPU szczegółowo uzasadnili dlaczego należy powołać Polsko-Ukraińską Współpracę Młodzieży. Na powołanie do życia tej organizacji czekają wszystkie polskie JST, które łączy współpraca z Ukraińskimi partnerami, liczna diaspora Ukraińska w Polsce i Ukraińscy partnerzy, którzy chcieliby mieć odpowiednik organizacji u siebie.

 

Marszałek Cezary Grabarczyk z uznaniem odniósł się do starań Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina oraz wyraził życzliwe zainteresowanie i na gorąco omówił wstępne scenariusze (drogi) prowadzące do realizacji tej idei zaznaczając przy tym, że na początku nie będzie to łatwe.

 

Osoby reprezentujące KWSPU podały konkretne przykłady współpracy  ze swoimi partnerami na Ukrainie wskazując, że powołanie PUWM w sposób radykalny poprawiłoby te relacje. Marszałek Cezary Grabarczyk uznał, iż zważywszy na fakt merytorycznego powiązania samorządów polskich z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji zasadnym byłoby rozważenie umieszczenia idei o powołaniu PUWM, a następnie rzeczywistej realizacji tego przedsięwzięcia w orbicie zainteresowań Ministra Administracji i Cyfryzacji Pana Michała Boniego. Marszałek Grabarczyk zadeklarował iż w ciągu najbliższych tygodni podległe mu służby dokonają diagnozy i inwentaryzacji różnych części Budżetu Państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, które przeznaczone są na współpracę zagraniczną, w tym wymianę młodzieży.

 

Zważywszy na rangę inicjatywy uznano, iż należy doprowadzić w miarę szybko do kolejnego spotkania, na którym przedstawiciele KWSPU przedstawią ważne fakty i rozwiązania organizacyjne z zakresu funkcjonowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które były by przydatne przy powoływaniu Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży.

 

Jeszcze tego samego dnia Pani Poseł Magdalena Kochan poinformowała Biuro Konwentu, iż odbyła pierwszą rozmowę z Ministrem Administracji i Cyfryzacji Panem Michałem Bonim, który zaprosił przedstawicieli Konwentu na spotkanie piątego listopada 2013 roku celem omówienia sprawy związanej z powołaniem PUWM.

 

(Do relacji ze spotkania z Marszałkiem Cezarym Grabarczykiem oraz Poseł Magdaleną Kochan dołączamy zdjęcia zrobione przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Andrzeja Jakubowskiego).