Gmina Miasto Sanok nowym Członkiem Konwentu

Na mocy Uchwały Nr 1/2013 Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina z dnia 21.03.2013 r. Gmina Miasto Sanok została przyjęta w poczet Członków Konwentu. Ufamy głęboko, iż współpraca przyniesie wymierne efekty, a doświadczenie Gminy Miasta Sanoka w relacjach z ukraińskimi partnerami przyczyni się do pogłębienia i rozwoju bilateralnej współpracy.
Zainteresowane jst serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.