Henryk Kołodziej członkiem honorowym Konwentu

Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków Konwentu z dnia 9 marca 2016 r. wyrażoną w uchwale nr 4/2016  Panu Henrykowi Kołodziejowi, Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Szczecinie, nadany został tytuł honorowego członka Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina