I projekt Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

Projekt „Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży – dobre praktyki na rzecz demokracji w środowisku lokalnym” to pierwszy z projektów zrealizowanych przez Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, jaki uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wzięło w nim udział 42 uczestników – młodzież ponadgimnazjalna, jak i przedstawiciele społeczności lokalnych, głównie nauczyciele i samorządowcy.

Tygodniowe przedsięwzięcie rozpoczęło się dwudniowymi (10–11.09.2012 r.)  szkoleniami w Szczecinie oraz Świdwinie z zakresu „Młodzieżowych Rad Miasta”, „Organizacji Pozarządowych” oraz „Idei i praktyki wolontariatu”. Pierwszego dnia szkolenia uczestnicy brali również udział w debacie pn. „Rola współpracy międzynarodowej i trans granicznej w niwelowaniu stereotypów i uprzedzeń oraz budowaniu przyjaźni między narodami – pozytywne doświadczenie we wzajemnych relacjach między Polską i Ukrainą”. Następnie ukraińskie delegacje odbyły pięciodniowe (11-16.09.2012 r.) wizyty studyjne. W ich trakcie członkowie delegacji mieli okazję poznać jak w praktyce funkcjonują Rady Młodzieżowe, zapoznać się z działalnością organizacji pozarządowych i wolontariackich, spotkać się z władzami poszczególnych jednostek samorządowych, u których gościły, a także zapoznać się z ofertą kulturalną, jaką jednostki mają do zaoferowania.

Założenia projektu zostały w pełni zrealizowane. Uczestnicy, dzięki odpowiednio przygotowanym treściom szkoleniowym, zdobyli lub poszerzyli wiedzę związaną ze wspomnianymi powyżej blokami szkoleniowymi, jak i funkcjonowaniem polskich samorządów. Jednocześnie zaplanowane elementy warsztatowe spowodowały, że członkowie delegacji musieli wykazać się kompetencjami społecznymi i obywatelskimi, przedsiębiorczością oraz poczuciem inicjatywy. Dzięki przełamaniu barier językowych pomiędzy polską i ukraińską młodzieżą nawiązany został kontakt, który zostanie utrzymany w przyszłości. Ponadto członkowie delegacji wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych projektach, jakie Konwent zamierza realizować.