Inauguracyjne posiedzenie Komisji ds. Kultury (15.02.2013 r.)

Dnia 15.02.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Policach miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Komisji ds. Kultury, w którym wzięli udział:
1.Władysław Diakun – Burmistrz Polic, Przewodniczący komisji,
2.Barbara Andrzejczyk – Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie, przedstawicielka Burmistrza Chojny,
3.Andrzej Drozd – Gmina Biały Bór,
4.Monika Doroba – Kierownik Referatu Turystyki i Promocji UM Czaplinek,
5.Jan Kubabski – przedstawiciel Starosty Drawskiego,
6.Krzysztof Kowalewski – przedstawiciel Starosty Świdwińskiego
oraz Zbigniew Zychowicz – KWSPU Szczecin, Ewa Czuchryta – KWSPU Szczecin, Paweł Woźnicki – przedstawiciel Burmistrza Chojny, Julita Miłosz – Urząd Marszałkowski Szczecin, Iryna Kuriy – Urząd Marszałkowski Szczecin, Andrzej Kotula – Euroregion Pomerania, Witold Stefański – UM Police, Piotr Broda – MOK Police, Kamilla Turzyńska Biuro PW UM Police, Marcin Kowalik Biuro PW UM Police, Urszula Larhzali – Biuro PW UM Police.

Na wstępie posiedzenia Burmistrz Polic i naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury przedstawili dotychczasową współpracę na płaszczyźnie kulturalnej z parterem ukraińskim. Następnie Dyrektor Biura Konwentu Pan Zbigniew Zychowicz zaproponował przeprowadzenie ankiety wśród Członków Konwentu dot. diagnozy współpracy na płaszczyźnie samorządów polskich z ukraińskimi, poruszona została również kwestia projektów, które można realizować w ramach stowarzyszenia. Pan Andrzej Kotula zaproponował zaproszenie kilku pisarzy ukraińskich i zorganizowanie spotkania pisarskiego w Białym Borze lub Policach. Z kolei przedstawiciele Chojny zaprezentowali na przykładzie ich miejscowości pracę u podstaw (np. wysyłanie paczek na Ukrainę z książkami, kolorowankami, etc.).

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia komisji dokonano wyboru Zastępcy i Sekretarza Przewodniczącego Komisji – na Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybrano reprezentanta Gminy Biały Bór – Andrzeja Drozda, natomiast na Sekretarza Przewodniczącego Komisji uczestnicy wybrali reprezentantkę Urzędu Miejskiego Czaplinek – Monika Doroba.