Konkurs na logo Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

Na podstawie Uchwały nr 2/2012 Zarządu Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina z dnia 18 lutego 2012 r. Konwent organizuje konkurs na logo Stowarzyszenia. Przystąpić do niego mogą wyłącznie przedstawiciele uczelni plastycznych oraz środowiska zawodowych plastyków, będący stałymi mieszkańcami Gmin i Powiatów członkowskich. Prace w wersji papierowej i elektronicznej powinny być nadsyłane na adres: ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin w kopercie z dopiskiem „logo” do 15 maja br. do godziny 15:00. W przeciągu kolejnych trzech tygodni wszystkie prace zostaną ocenione, a ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi w trakcie uroczystości otwarcia nowej siedziby Konwentu. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł. Przewidziane są również nagrody dla laureatów drugiego i trzeciego miejsca oraz trzy wyróżnienia.

Osoba do kontaktu: Ewa Czuchryta ewa.czuchryta@kwspu.pl

Do pobrania: