KONKURS NA POLSKO-UKRAIŃSKIE PROJEKTY OTWARTY!

Jeżeli chcesz zrealizować w 2016 roku polsko-ukraińskie projekty młodzieżowy, zapraszamy do składania wniosków. W ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, seminaria, spotkania (w tym szkolenia) oraz projekty informacyjne.

Jest to pierwszy konkurs wniosków powstałej we wrześniu 2015 roku Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 5 SIERPNIA 2016 R.

Na dofinansowanie projektów przewidziano 3 800 000 zł.

Wszystkie informacje oraz szczegółowe zasady na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/ oraz w biuletynie informacyjnym Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, który rozesłany zostanie do wszystkich członków stowarzyszenia.