Konwent uczestnikiem Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

KIEW LogoMiło nam poinformować, że przedstawiciele Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina będą reprezentować stowarzyszenie w trakcie Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, który odbędzie się w Lublinie w dniach 29 września – 1 października 2016 r.

Ogólne informacje o V Kongresie Inicjatyw Europy wschodniej

V Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej odbędzie się w dniach 29 września – 1 października 2016r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie (http://lcklubelskie.pl/).

Kongres organizowany jest przez Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka oraz Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej na stałe wpisał się w kalendarz istotnych wydarzeń związanych z Partnerstwem Wschodnim oraz stanowi ważną platformę dialogu środowisk kultury i edukacji, władz samorządowych i państwowych, przedstawicieli regionalnych i światowych organizacji międzynarodowych, przedsiębiorców, przedstawicieli NGO, dziennikarzy, komentatorów i twórców z tej części Europy. Misją KIEW jest inspirowanie współpracy ponad granicami, a także wzajemne przekazywanie idei oraz doświadczeń pomiędzy Unią Europejską i krajami leżącymi za jej wschodnią granicą.

Organizowany od 2012 roku Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej przyciąga co roku ok. 1000 osób z całej Europy, głównie z krajów Partnerstwa Wschodniego, zainteresowanych różnorodną tematyką, chcących aktywnie uczestniczyć w interesujących dyskusjach z ekspertami, decydentami oraz liderami zmian.

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej jest realizowany w ramach działalności programu Centrum Kompetencji Wschodnich. Zadaniem CKW jest sieciowanie i inicjowanie nowych przedsięwzięć oraz współtworzenie nowej jakości w szeroko rozumianej współpracy rozwojowej, między innymi poprzez budowanie środowiska osób i organizacji, które wspólnym głosem będą wypowiadać się w sprawach ważnych dla tej części świata.

Więcej informacji zarówno o programie, jak też o samym wydarzeniu, znajduje się na stronie: www.kongres.lublin.eu oraz w informacji prasowej o Kongresie, do pobrania tutaj