Konwent uczestnikiem VIII sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy

Przedstawiciele Konwentu w osobach Jacka Kozłowskiego, Wiceprezesa Zarządu Konwentu, Wicestarosty Drawskiego, Janusza Stankowiaka, Sekretarza Zarządu Konwentu, Prezydenta Starogardu Gdańskiego oraz Mateusza Pawelca, Asystenta Dyrektora Biura Konwentu wzięli udział w VIII sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy, która odbyła się 22 czerwca b.r. w Sejmie RP. Spotkaniu współprzewodniczyły szefowe polskiej oraz ukraińskiej delegacji, Wicemarszałek Sejmu RP Elżbieta Radziszewska oraz Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy, Oksana Syroid.

fot. Paweł Kulafot. Mateusz Pawelec

Wśród zaproszonych gości był także Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie, Henryk Kołodziej, który stale współpracujący z Konwentem także przy tej okazji wspierał delegację swoją wiedzą i doświadczeniem.

Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli obu grup parlamentarnych po wyborach parlamentarnych na Ukrainie, które odbyły się w październiku 2014 roku. Spotkanie zostało podzielone na cztery bloki tematyczne:

1. Rola parlamentów w zakresie wspierania reformy decentralizacyjnej oraz innych reform proeuropejskich,

2. Współpraca w dziedzinie edukacji i oświaty (m.in. Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży),

3. Wybrane Zagadnienia dwustronne dotyczące współpracy przygranicznej, gospodarczej i kulturalnej,

4. Dialog historyczny społeczeństw w kontekście przyjętych tzw. ustaw dekomunizacyjnych.

Sesji towarzyszyła dyskusja w której głos zabrał także przedstawiciel Konwentu – Wiceprezes Jacek Kozłowski. Poruszył On kwestie dotyczące punktu drugiego obrad oraz zapewnił o wsparciu samorządowców polskich dla dążeń europejskich Ukraińców oraz reformy samorządowej na Ukrainie.

fot. Paweł Kulafot. Mateusz Pawelec

Szczególnie ciekawa była informacja o tym, że oba parlamenty są gotowe do uchwalenia ustaw dotyczących Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, która to mogłaby rozpocząć swoją działalność już we wrześniu 2015 roku. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Tadeusz Sławecki przedstawił obszernie dotychczasową działalność Ministerstwa w tej kwestii oraz wyraził nadzieję na pogłębienie współpracy w zakresie wymiany młodzieży między oboma krajami.

Efektem końcowym obrad były dwa dokumenty:

Deklaracja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy

Komunikat po VIII Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

Więcej informacji można uzyskać na stronie sejmowej