Konwent uczestnikiem XII posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds Współpracy Międzyregionalnej

Dyrektor Biura Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina Zbigniew Zychowicz wziął udział w XII posiedzeniu Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej, które odbyło się 31 marca b.r. w Rzeszowie. Przewodniczącym polskiej delegacji był Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Ukraińskiej delegacji przewodniczył Wieczysław Negoda, Wiceminister Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy. W spotkaniu wziął udział także Ambasador Ukrainy w RP Andrij Deszczycia.
Posiedzenie było podzielone na 3 bloki:

  • Blok 1 dotyczący reformy samorządowej na Ukrainie
  • Blok 2 dotyczący kwestii infrastruktury granicznej i dróg dojazdowych do przejść granicznych oraz Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020
  • Blok 3 dotyczący zatwierdzenia planów działania Komisji

Dyrektor Zbigniew Zychowicz w bloku 1 przedstawił informację o polskich podmiotach współpracujących z samorządami  Ukrainy oraz o gremiach zainteresowanych wspieraniem reformy samorządowej na Ukrainie. Na wniosek przedstawiciela Konwentu do protokołu dopisano tekst:

„Rada poparła sugestie Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina dotyczące planów szkoleniowych oraz warsztatów dla strony ukraińskiej, które zostaną zrealizowane m.in. poprzez kontakty młodzieży w ramach mechanizmu finansowego w pozycji budżetu państwa „Polsko-Ukraińska Współpraca Młodzieży” oraz udzieliła poparcia dla inicjatywy Konwentu dotyczącej zorganizowania w Polsce akcji edukacyjno-szkoleniowej dla urzędników samorządowych strony ukraińskiej.”

Pełny tekst protokołu wraz z listą uczestników ze strony polskiej i ukraińskiej.

XII posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds Współpracy MiędzyregionalnejXII posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds Współpracy MiędzyregionalnejXII posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds Współpracy MiędzyregionalnejXII posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds Współpracy MiędzyregionalnejXII posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds Współpracy MiędzyregionalnejXII posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds Współpracy MiędzyregionalnejXII posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds Współpracy MiędzyregionalnejXII posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds Współpracy Międzyregionalnej

Zdjęcia dzięki uprzejmości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.