Konwent współorganizatorem wizyty studyjnej nauczycieli z Taraszczy (Ob. Kijowski)

W dniach 14 – 24 marca 2017 r. na zaproszenie Domu Kultury „Słowianin” 20-tu nauczycieli z Gimnazjum z Taraszczy (szkoła podstawowa z wyższym poziomem edukacji) wzięło udział w wizycie studyjnej w trakcie, które poznali Polski system edukacji.

Dzięki naszym zabiegom patronat honorowy na wydarzeniem objęli:
– Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz;
– Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej.

Uczestnicy wizytowali zachodniopomorskie placówki oświatowe każdego szczebla edukacji w Polsce (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne). W trakcie spotkań w szkołach, nauczyciele z Ukrainy nie tylko mogli z bliska przyjrzeć się organizacji poszczególnych placówek oświatowych ale wzięli też udział w warsztatach dot. wielu aspektów funkcjonowania szkół w społeczeństwie:
– rola rodziców w funkcjonowaniu szkoły;
– profesjonalne kształcenie sportowe uzdolnionych uczniów;
– pozyskiwanie zewnętrznych środków na realizację projektów szkolnych.

Ponadto uczestnicy, w trakcie spotkania z Zachodniopomorską Kurator Oświaty – Panią Magdaleną Zarębską-Kuleszą poznali zasady dot. nadzoru nad jakością kształcenia polskich placówek oświatowych oraz zostali zapoznani w szczegółach z reformą oświaty w Polsce.

Ukraińscy nauczyciele mieli również możliwość praktycznego przekonania się jak funkcjonuje międzynarodowa współpraca w dziedzinie edukacji na przykładzie współpracy miasta Eggesin, Gminy Police i Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde, która zaowocowała powstaniem Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Ideą ośrodka jest propagowanie wiedzy o ochronie środowiska i szeroko rozumianych nauk przyrodniczych wśród społeczeństwa. Jego działanie opiera się na relacjach i wymianie doświadczeń mających charakter transgraniczny.

Współorganizatorami wydarzenia obok Domu Kultury „Słowianin” oraz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina były: Gmina Miasto Szczecin,  Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Szkoła Podstawowa nr 61 w Szczecinie

Ogromne podziękowania należą się również placówkom oświatowym, które odwiedzili uczestnicy wizyty studyjnej:
– SP 61 w Szczecinie;
– Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie;
– Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie;
– SP 74 w Szczecinie;
– Szkoła Podstawowa w Lubanowie;
– SP 7 w Szczecinie;
– SP 35 w Szczecinie
– LO 11 w Szczecinie;
– ZS 4 w Szczecinie;
– Zespół Szkół Gospodarczych w Szczecinie;
– Przedszkole Publiczne nr 18 w Szczecinie;
– ZS 5 w Szczecinie.