Nabór wniosków w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na rok 2017 otwarty!

Bardzo miło nam poinformować, że tegoroczny konkurs na projekty młodzieżowe w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży został ogłoszony.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dot. zasad tegorocznego konkursu, pełna informacja dostępna na stronie internetowej http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży – mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne). Oprócz młodzieży uczestnikami projektów mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. Polskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a ukraińskie – do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Priorytety

Każdego roku określane będą priorytety, które wraz z celami ogólnymi Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, będą określać specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W tym roku priorytetami są:

  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób;
  • nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
  • wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;
  • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja przedsiębiorczości i wolontariatu;
  • upowszechnianie wartości europejskich i doświadczeń współpracy euroatlantyckiej;
  • odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Realizacja projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2017 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 czerwca, a 31 października. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków realizacji polsko-ukraińskich projektów współpracy młodzieży w 2017 r. są dostępne na stronie http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/

Wnioski można składać do 31 marca 2017 r.

Na dofinansowanie projektów przewidziano 3 800 000 zł.