Nowi wiceprezesi Konwentu wybrani

Dnia 19 września 2011 r. w Szczecinie o godzinie 11.00 w Sali Sesyjnej Rady Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Konwentu. Wzięli w nim udział zarówno sami Członkowie, reprezentowani w osobach starostów, prezydentów, burmistrzów oraz wójtów, jak i zaproszeni goście.

 

W jego trakcie nastąpiło m.in. poszerzenie składu Zarządu Konwentu. Na Wiceprezesów Zarządu wybrani zostali Pan Piotr Krzystek – Prezydent Szczecina oraz Pan Robert Choma – Prezydent Przemyśla, a także w charakterze Członka Zarządu Pan Dariusz Pilak – Starosta Gnieźnieński.

 

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania miało także miejsce historyczne wydarzenie o dużej doniosłości dla stosunków polsko-ukraińskich,  podjęcie uchwały w sprawie inicjatywy powołania do życia Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży (postulat skierowany do Rządu RP), której głównym celem będzie rozszerzenie i pogłębienie istniejącej współpracy młodzieży oraz budowa i wsparcie dla nowych inicjatyw. Rezultatem jej ma być z kolei budowa wzajemnego zaufania, zrozumienia, przezwyciężenie uprzedzeń i negatywnych stereotypów.

Uchwała w sprawie inicjatywy dot. powołania Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży

Uzasadnienie uchwały w sprawie inicjatywy dot. powołania Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży