Obchody jubileuszu 10-lecia działalności Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

W piątek 20 sierpnia 2021 r. w Operze na Zamku w Szczecinie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Konsulem Honorowym Ukrainy w Szczecinie współorganizowaliśmy obchodu szczególnego potrójnego jubileuszu:

30 rocznicy niepodległości Ukrainy
15-lecia Konsula Honorowego Ukrainy w Szczecinie
10-lecia działalności Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

Uroczystego otwarcia obchodów dokonali:

Oleh Kuts – radca minister w Ambasadzie Ukrainy w Polsce
Anna Bańkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Henryk Kołodziej – Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie
Daniel Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
oraz Stanisław Cybula – Prezes Zarządu Konwentu, Starosta Drawski, który w swoim przemówieniu otwierającym uroczystość z okazji 30 rocznicy uzyskania niepodległości przez Ukrainę złożył na ręce Pana Radcy Oleha Kutsa

„najserdeczniejsze życzenia pomyślności, wytrwałości do pogłębiania współpracy Ukrainy z Polską i innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a w konsekwencji włączenia Ukrainy do struktury Unii Europejskiej i NATO”.

W dalszej części swojego wystąpienia Prezes podziękował również pracownikom naszego biura – Katarzynie Kławsiuć i Tomaszowi Kowalikowi za ich pracę, która przyczyniła się do realizacji wielu polsko-ukraińskich inicjatyw w trakcie 10 lat funkcjonowania Konwentu.

– Jestem dumny, że przez ostatnie 10 lat dokładaliśmy swoją cegiełkę do rozwoju ukraińskiej samorządności i społeczeństwa obywatelskiego i działamy na rzecz zbliżenia Polaków i Ukraińców – powiedział Stanisław Cybula.

W pierwszej części uroczystości mieliśmy okazję zaprezentować sukcesy dziesięciu lat naszej działalności. Swoją prezentację podzieliliśmy na 3 główne linie tematyczne:

1. Młodzież
2. Kultury
3. Wymiana doświadczeń samorządowych

W trakcie prezentacji członkowie Konwentu w osobach Pawła Mikołajewskiego (Burmistrza Białego Boru), Andrzeja Krzystofiaka (Burmistrza Kwidzyna) i Tomasza Zająca (Wójta gminy Hrubieszów) zaprezentowali nasze dotychczasowe sukcesy. Licznie zebrani na uroczystości goście poznali nasze sukcesy poczynając od polsko-ukraińskich projektów wymiany młodzieży, przez organizację Polsko-Ukraińskich Festiwali Kultury w Truskawcu a na projektach skierowanych dla ukraińskiej administracji kończąc. Podsumowaniem prezentacji była informacja o naszych bieżących działaniach i planach na rozwój współpracy polskich i ukraińskich samorządów.

W drugiej części uroczystości z rąk Oleha Kutsa Radcy Ambasady Ukrainy w Polsce i Henryka Kołodzieja Konsula Honorowego Ukrainy w Szczecinie pracownicy Konwentu – Katarzyna Kławsiuć i Tomasz Kowalik, oraz przedstawiciele władz członków Konwentu:

Anna Bańkowska (Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego)
Stanisław Cybula (Starosta Drawski)
Władysław Diakun (Burmistrz Polic)
Tomasz Hynda (Członek Zarządu Powiatu Białogardzki)
Andrzej Krzysztofiak (Burmistrz Kwidzyna)
Renata Kulik (Starosta Łobeski)
Janina Kwiecień (Wicestarosta Kartuski)
Gabriela Lisius (Starosta Wejherowski)
Paweł Mikołajewski (Burmistrz Białego Boru)
Zdzisław Pawelec (Wicestarosta Świdwiński)
Jan Pyrkosz (wójt Gminy Radomyśl nad Sanem)
Janusz Stankowiak (Prezydent Starogardu Gdańskiego)
Daniel Wacinkiewicz (Zastępca Prezydenta Szczecina)
Tomasz Zając (Wójt Gminy Hrubieszów)

otrzymali medale pamiątkowe 30-lecia niepodległości Ukrainy będące podziękowaniem za podejmowane przez nas działania na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy.

Uroczystość zakończyła się występami artystycznymi. Najpierw gości uroczystości swoim występem oczarowała Lesja Szulc a następnie wystąpił Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk Makuch, który zaprezentował się w repertuarze skomponowanym specjalnie na naszą uroczystość. Artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować współorganizatorom wydarzenia:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej

oraz sponsorom i partnerom wydarzenia:
Miasto Szczecin
Miasto Starogard Gdański
Zamek Książąt Pomorskich
Opera na Zamku w Szczecinie
Hotel Focus Szczecin
Drukarnia ZAPOL
i Hotel Ibis Centrum Szczecin

Autorem zdjęć jest Jan Surudo