Polsko-Ukraiński Festiwal Kultury w Truskawcu (8-9 czerwca 2019 r.) – relacja

W dniach 8-9 czerwca br. w gościnnym Truskawcu zorganizowaliśmy „Polsko-Ukraiński Festiwal Kultury”. Jest to trzecie nasze przedsięwzięcie organizowane wspólnie z Truskawiecką Radą Miejską, którego celem jest promocja kultury w tym pięknym i chętnie odwiedzanym przez Polaków ukraińskim uzdrowisku.

 Festiwal 2019

W tym roku Festiwal był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku. Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od Senatu RP tegoroczna edycja Festiwalu odbyła się w znacznie rozszerzonej formie. W miejsce dotychczasowego tylko polskiego festiwalu, w tym roku w trakcie Festiwalu zaprezentowały się zespoły polskie, polonijne i ukraińskie.

 IMG_20190608_100704799_HDR

Wzorem ubiegłorocznego wydarzenia Polsko-Ukraiński Festiwal Kultury w Truskawcu zorganizowaliśmy na dwóch scenach gdzie łącznie zaprezentowało się 21 zespołów z Polski i Ukrainy (w tym polskie zespoły polonijne z obwodu lwowskiego).

W trakcie Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Kultury w Truskawcu wystąpiły następujące zespoły:

Zespoły polonijne

 • Dziecięco-młodzieżowy zespół pieśni „Odrodzenie” działający przy Drohobyckim Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu „Odrodzenie”.
 • Młodzieżowy zespół działający przy Kulturalno Oświatowym Centrum im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju.
 • zespół „Borysławiacy” działający przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Zgoda” w Borysławiu.

Kulturalno Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju.

Zespoły polskie

 • zespół „Melodia” działający przy Augustowskich Placówkach Kultury;
 • zespół „CANTO” ze Starogardu Gdańskiego;
 • Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Sanowiślaczki”;
 • zespół „TO I OWO NA LUDOWO” z Gródka w gminie Hrubieszów;
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Słoneczniki” z miejscowości Strzepcz w gminie Linia w Powiecie Wejherowskim;
 • Młodzieżowy Zespół Tańca Współczesnego „Pasja”;
 • zespół „Music Trio” z Czaplinka w Powiecie Drawskim;
 • zespół „Karczmarze” reprezentujący Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • Młodzieżowa grupa wokalna „Art. Voice” działająca przy Kwidzyńskim Centrum Kultury;

Koło Gospodyń Wiejskich „Słoneczniki” z miejscowości Strzepcz w gminie Linia w Powiecie Wejherowskim

Zespoły ukraińskie (w nawiasach tłumaczenie własne)

 • Гурт «Nova Capella» м. Київ (zespół „Nova Capella” z Kijowa);
 • Народний ансамбль танцю «Верховинка» Дрогобицького Народного дому ім. І. Франка (ludowy Zespół tańca „Werhowinka” działający przy Drohobyckim domu Kultury im. I. Franka);
 • Народний хор «Воля» м. Трускавець (ludowy chór „Wolność” z Truskawca);
 • Софія Рубан, Вітранюк Юлія, Діденчук Ігор – студенти Київського національного університету культури і мистецтв (Sofia Ruban, Julia Witraniuk i Igor Didenczuk – studenci Kijowskiego narodowego uniwersytetu kultury i sztuki);
 • Народний аматорський ансамбль народної музики «Джерело» Стебницького Народного дому (Amatorski ludowy zespół muzyki ludowej „Źródło” działający przy Stebnickim domu kultury);
 • Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Стебничаночка» (Amatorski ludowy żeński zespół pieśni „Stebniczanka” działający przy Stebnickim domu kultury);
 • Гурт «ELEVEN 11 MUSIC PROJECT» м. Київ (Zespół „Eleven Music Project” z Kijowa);
 • Зразковий дитячий ансамбль мандолiнiстiв «Лiсовi квiти» (Wzorcowy dziecięcy Zespół mandolinistów „Leśne kwiaty” z Truskawca);
 • Народний ансамбль народних інструментів «Галичани» (Ludowy zespół instrumentów narodowych „Hałyczany”).

4

Ponadto poza występami artystów w trakcie Festiwalu mieliśmy również prezentację rzemiosła lokalnego:

 • Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Gospodyń Wiejskich „Słoneczniki” z miejscowości Strzepcz w gminie Linia w Powiecie Wejherowskim prezentowały arcydzieła haftu kaszubskiego;
 • Pan Edward Szatkowski z Czaplinka w Powiecie Drawskim zaprezentował swoje umiejętności rzeźbienia w drewnie.

Obok Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, którzy podjęli decyzję o współfinansowaniu organizacji Festiwalu, ogromne podziękowania należą się również polskim jednostkom samorządu terytorialnego, które wzięły na siebie część kosztów związanych z udziałem polskich artystów w Festiwalu. Dziękujemy:

 • powiatowi Wejherowskiemu;
 • powiatowi Drawskiemu;
 • powiatowi Białogardzkiemu;
 • gminie miejskiej Kwidzyn;
 • miastu Starogard Gdański;
 • gminie Radomyśl nad Sanem
 • gminie Hrubieszów;
 • powiatowi Kartuskiemu
 • miastu Augustów

Już po raz trzeci wspólne działanie Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina oraz Truskawieckiej Rady Miejskiej pozwoliło nam zamienić Truskawiec w miejsce radości, dobrej zabawy ale przede wszystkim wszechobecnej współpracy polsko-ukraińskiej.

 2

Polsko-Ukraiński Festiwal Kultury w Truskawcu był nie tylko świętem tańca i muzyki ale też doskonałą okazją do przeprowadzenia rozmów nt. rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy samorządów. Jednym z elementów uświetniających ceremonię otwarcia Festiwalu było podpisanie listów intencyjnych dot. przyszłej współpracy przez miasto Borysław (Ukraina) oraz Starogard Gdański (Polska).

 Podpisanie listów intencyjny Borysław - Starogard Gdański

Ponadto w trakcie pierwszego festiwalowego dnia (sobota, 8 czerwca) zorganizowane zostało spotkanie polskich i ukraińskich samorządowców w trakcie, którego rozmawiali o możliwościach rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy w kontekście trwającej na Ukrainie reformy decentralizacyjnej. Z Polskiej strony udział wzięli przedstawiciele samorządów będących członkami Konwentu – powiaty: Białogardzki, Wejherowski, Drawski oraz Kartuski oraz gminy: Starogard Gdański, Kwidzyn, Radomyśl nad Sanem i Hrubieszów. Ze strony ukraińskiej natomiast w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz partnerów członków Konwentu: miasta Truskawiec i Borysław, Rejon Brusiłowski oraz przedstawiciele Zjednoczonych Gromad będących członkami Stowarzyszenia Samorządu Lokalnego „Przybuże” (gromady: Pawliwska, Zariczańska, Owadniwska, Wyszniwska, Hołowneńska, Litoweska i Poromiwska – leżące w obwodzie Wołyńskim).

 7

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizacje, prowadzenie oraz tym, które wzięły udział w Polsko-Ukraińskim Festiwalu Kultury. Ogromne podziękowania kierujemy do naszych artystów, tancerzy, chórzystów i rzemieślników którzy w przygotowanie tego festiwalu włożyli bardzo dużo pracy. Ich kreatywność, zapał i talent pozwoliły nam zorganizować taką wspaniałą imprezę po raz trzeci.

 IMG_20190609_151251596_HDR

Szczególnie chcielibyśmy podziękować organizacjom polonijnym z Borysławia, Drohobycza, Truskawca i Stryja, które obdarzyły nas ogromnym zaufaniem i zaprezentowały swoją twórczość w trakcie Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Kultury. Z tej grupy osobne gorące podziękowania należą się członkom polonijnego zespołu „Borysławiacy” z Borysławia, którzy wystąpili w Truskawcu w niedzielę 9 czerwca a jeszcze dzień wcześniej byli w Kłodzku oddalonym od Truskawca o ponad 600 km.

Senat RP

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku”