Pomoc Ukraińcom

Koordynacja działań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy była tematem spotkania w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

W spotkaniu z udziałem poseł Magdaleny Kochan i wojewody Marka Tałasiewicza uczestniczyli: konsul honorowy Ukrainy Henryk Kołodziej, prezes Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina Stanisław Cybula, były rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie Włodzimierz Puzyna oraz przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Związku Ukraińców w Koszalinie. Dyskusja dotyczyła możliwości wsparcia nieinstytucjonalnego Ukraińców przez zachodniopomorskie podmioty. Uczestnicy spotkania wspólnie stwierdzili, że Ukrainie potrzebna jest pomoc w trzech obszarach: reformy samorządowej, rozwoju mikro i małej przedsiębiorczości oraz kształcenia studentów i organizowania wypoczynku dla ukraińskiej młodzieży w Polsce.

 

Zachodniopomorskie stowarzyszenia i fundacje od lat prowadzą współpracę z samorządami i regionami na Ukrainie. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z grantów ministerialnych szkoli specjalistów z zakresu samorządności oraz wspiera zakładanie i prowadzenie mikroprzedsiębiorstw. Współpracę z obwodem mikołajowskim prowadzi samorząd województwa, a miasto Szczecin jest partnerem Dniepropietrowska. Wojewoda zachodniopomorski poparł organizację przez samorządy kolonii dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Akcję koordynuje Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, do którego samorządy mogą zgłaszać chęć organizacji takiego wypoczynku. Konsul honorowy Ukrainy Henryk Kołodziej zadeklarował pomoc w zapewnieniu tłumaczeń, wsparcia przez opiekunów ukraińskojęzycznych oraz nawiązywania kontaktów dwustronnych.

 

Podczas potkania uzgodniono, że koordynacją na szczeblu regionalnym wszystkich działań wspierających Ukraińców zajmie się Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.  Kolejne spotkanie poświęcone pomocy Ukrainie odbędzie się w połowie maja.