Posiedzenie Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina (Drawsko Pomorskie 23.02.2017 r.)

W czwartek 23 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło się pierwsze tegoroczne Posiedzenie Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. Gospodarzem spotkania był Wicestarosta Drawski Jacek Kozłowski będący jednocześnie Wiceprezesem Zarządu Konwentu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu stowarzyszenia:

Janina Kwiecień – Prezes Zarządu Konwentu (Starosta Kartuski)
Janusz Stankowiak – Sekretarz Zarządu (Prezydent Miasta Starogard Gdański)
Tomasz Hynda – Skarbnik Zarządu (Starosta Białogardzki)
Andrzej Krzysztofiak – Członek Zarządu(Burmistrz Miasta Kwidzyna)
Marcin Makohoński – w imieniu Beaty Tarczyńskiej (Starosty Gnieźnieńskiego)

Udział w Posiedzeniu Zarządu wziął również Honorowy Członek Konwentu – Henryk Kołodziej, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie oraz zaproszeni goście reprezentujący Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – Paweł Bartnik (Dyrektor Biura SGPEP) oraz Iwona Kowalczyk (Kierownik Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Szczecinie).

DSC03402

Uroczystego otwarcia Posiedzenie dokonał Starosta Drawski Stanisław Kuczyński. Po uroczystym otwarciu Prezes Zarządu, Starosta Kartuski Janina Kwiecień powitała wszystkich obecnych członków Zarządu, Pana Konsula Kołodzieja oraz zaproszonych gości.

DSC03409

 

Podczas Posiedzenia Asystent Dyrektora Biura Konwentu Tomasz Kowalik zapoznał uczestników spotkania z informacjami o działaniach podejmowanych przez stowarzyszenie od czasu ostatniego Posiedzenia Zarządu w grudniu 2016 r. Ponadto pracownicy biura zaprezentowali poradnik dot. zatrudniania obcokrajowców w Polsce, który będzie przekazany wszystkim członkom Konwentu celem dalszego przekazania go do przedsiębiorców mających siedzibę w samorządach będących członkami Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu Konwentu zostali również poinformowani o złożonych przez biuro stowarzyszenia wnioskach o dofinansowanie projektów oraz aktualnie przygotowywanych wnioskach. Osobny punkt Tomasz Kowalik poświęcił informacjom o konkursie na projekty wymiany młodzieży organizowanym przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.

DSC03436

Obecny na Posiedzeniu Paweł Bartnik Dyrektor Biura SGPEP przybliżył pozostałym obecnym działalność Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w kontekście możliwości współdziałania Konwentu z SGPEP na niwie trójstronnej współpracy międzynarodowej – Niemiecko-Polsko-Ukraińskiej. Pani Iwona Kowalczyk natomiast przekazała uczestnikom Posiedzenia informacje o dostępnych w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży środkach na realizację projektów trójstronnej wymiany młodzieżowej niemiecko-polsko-ukraińskiej.

Ostatnim punktem Posiedzenia Zarządu była prezentacja Powiatu Drawskiego dot. akcji eksploracyjno-historycznej „Jezioro Tajemnic”.