Posiedzenie Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina (31.01.2014)

W dniu 31.01.2014 r. w siedzibie biura Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina przy al. Wojska Polskiego 164 w Szczecinie odbyło się Posiedzenie Zarządu.

W spotkaniu wziął udział w charakterze gościa Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Pan Henryk Kołodziej. Wśród Członków Zarządu obecni byli: Prezes Zarządu, Starosta Drawski Stanisław Cybula, Wiceprezes Zarządu, Prezydent Starogardu Gdańskiego, Edmund Stachowicz, w zastępstwie Wiceprezesa Zarządu, Prezydenta Szczecina, Wiceprezydent Bogdan Jaroszewicz, Członek Zarządu, Burmistrz Gminy Chojna Adam Fedorowicz, Członek Zarządu, Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak oraz w zastępstwie Członka Zarządy, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Wicemarszałek Wojciech Drożdż.

Jednym tematów Posiedzenia było zatwierdzenie przez Sejm RP poprawki Senatu RP przeznaczającej 3mln zł. na powołanie do życia Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży. Dyrektor Biura Zbigniew Zychowicz przedstawił drogę dojścia do tego efektu oraz wymienił zaangażowane osoby na czele z Panią Poseł Magdaleną Kochan.

Omówił także pozytywne reakcje Marszałka Cezarego Grabarczyka oraz ówczesnego Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego. Za namową tego drugiego zdecydowano się, że wewnątrz KWSPU powstanie komórka odpowiedzialna za realizację PUWM w przypadku uzyskania dotacji zatwierdzonej przez Sejm.

Zarząd wyraził swoją wdzięczność polskim parlamentarzystom, którzy przyczynili się do zarezerwowania kwoty 3 mln zł na Polsko-Ukraińską Współpracę Młodzieży. Oprócz tego postanowiono wysłać list do Premiera Donalda Tuska w sprawie uruchomienia rezerwy oraz gotowości Konwentu jako pomysłodawcy idei do podjęcia się przeprowadzenia tej inicjatywy.

Kolejnym istotnym punktem spotkania byłykwestie związane z organizacją Wyjazdowego Posiedzenia Zarządu KWSPU do Kijowa/Brovar, połączonego z Misją Gospodarczą. Podjęto decyzję o zaproszeniu do udziału w Misji kilku uczelni publicznych, które swoja ofertę będą mogły zaprezentować ukraińskim studentom oraz nawiązać współpracę z ukraińskimi uczelniami.