Posiedzenie Zarządu KWSPU w Białogardzie (18.07.2018)

W dniu 18 lipca 2018 r. w starostwie powiatowym w Białogardzie odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. W spotkaniu udział wzięli:

IMG_6339

Janina Kwiecień – Prezes Zarządu Konwentu, Starosta Kartuski
Jacek Kozłowski – Wiceprezes Zarządu Konwentu, Wicestarosta Drawski
Tomasz Hynda – Skarbnik Zarządu, Starosta Białogardzki (gospodarz spotkania)
Paweł Mikołajewski – Członek Zarządu, Burmistrz Białego Boru
Adam Fedorowicz – Członek Zarządu, Burmistrz Chojny
Andrzej Krzysztofiak – Członek Zarządu, Burmistrz Kwidzyna
Anna Gracz – w imieniu Janusza Stankowiaka, Prezydenta Starogardu Gdańskiego
Marcin Makohoński – w imieniu Beaty Tarczyńskiej, Starosty Gnieźnieńskiego
Henryk Kołodziej – Honorowy Członek Konwentu, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie
oraz pracownicy biura Konwentu.

Otwarcia Posiedzenia dokonała Pani Prezes. Następnie gospodarz spotkania – Tomasz Hynda zaprezentował uczestnikom spotkania Powiat Białogardzki. W trakcie Posiedzenia członkowie Zarządu wysłuchali Tomasza Kowalika, który wygłosił sprawozdanie z działalności biura Konwentu za okres od 06.02.2018 do 17.07.2018.

IMG_6363

Ważnym punktem Posiedzenia było podsumowanie organizacji 2-giej edycji Festiwalu Kultury Polskiej w Truskawcu w dniach 25-27 maja. W opinii członków Zarządu, którzy wzięli udział w wydarzeniu było ono dużym sukcesem i bardzo dobrą formą promocji polskiej kultury na Ukrainie. Formuła wydarzenia w dalszym ciągu ulega modyfikacji jednak w opinii Zarządu Konwentu dotychczasowe dwie edycje Festiwalu spełniły oczekiwania i dlatego planowane będą kolejne edycje Festiwalu
w przyszłości.

Dużą część dyskusji pochłonęły tematy związane z przyszłymi działaniami biura Konwentu. W drugiej połowie 2018 roku pracownicy biura zaangażowani będą w realizację dwóch projektów wymiany młodzieżowej, które otrzymały finansowanie ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży (jeden projekt realizowany w Polsce i jeden na Ukrainie). Ponadto w październiku planujemy organizację kolejnej wizyty studyjnej dla przedstawicieli wiejskich samorządów z obwodu czerkaskiego.

 
IMG_6367

Ustalenie priorytetowych działań Stowarzyszenia na drugie półrocze 2018 roku było ostatnim punktem Posiedzenia Zarządu KWSPU zorganizowanym w starostwie powiatowym w Białogardzie.