Posiedzenie Zarządu w Szczecinie – 12.01.2016

W dniu 12 stycznia 2016r. w Szczecinie odbyło się Posiedzenie Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. Przed posiedzeniem, obecni na spotkaniu członkowie Zarządu wpisali się do księgi kondolencyjnej Zbigniewa Zychowicza wystawionej na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

 

Ze strony Zarządu Konwentu w posiedzeniu udział wzięli:

 • Janina Kwiecień – Prezes Zarządu, Starosta Kartuski;
 • Jacek Kozłowski – Wiceprezes Zarządu, Wicestarosta Drawski;
 • Tomasz Hynda – Skarbnik Zarządu, Starosta Białogardzki;
 • Janusz Stankowiak – Sekretarz Zarządu, Prezydent Miasta Starogard Gdański;
 • Adam Fedorowicz – Członek Zarządu, Burmistrz Chojny;
 • Jerzy Berlik – w zastępstwie Beaty Tarczyńskiej (Członkini Zarządu), Wicestarosta Gnieźnieński

 

Ponadto w Posiedzeniu udział wzięli dwaj goście:

 • Henryk Kołodziej, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie;
 • Edmund Stachowicz, Były Prezydent Miasta Starogard Gdański.

Posiedzenie Zarządu odbyło się w związku z uroczystościami pogrzebowymi dotychczasowego Dyrektora Biura Konwentu – Zbigniewa Zychowicza. W związku z tym, że Posiedzenie nie było wcześniej planowane jego agenda ustalona została na początku Posiedzenia:

 • Informacja o aktualnej sytuacji Konwentu;
 • Plan działania na najbliższe miesiące;
 • Podjęcie decyzji o obsadzie stanowiska Dyrektora Biura Konwentu.

Pierwszym punktem była informacja pracowników Biura Konwentu – Katarzyny Kławsiuć i Tomasza Kowalika o aktualnej sytuacji w Stowarzyszeniu. Skarbnik Zarządu – Tomasz Hynda zapytał czy pracownicy maja sygnały o członkach Konwentu, którzy zamierzają w najbliższym czasie wystąpić ze stowarzyszenia co negatywnie wpłynęłoby na jego budżet? Pani Katarzyna Kławsiuć odpowiedziała, że poza Czaplinkiem, który wystąpił z Konwentu jeszcze w 2015 roku żadna inna jst nie informowała o chęci wystąpienia ze stowarzyszenia. Ponadto dodała również, że pomimo braku sygnałów o wystąpieniu któregoś z członków obecna ich ilość wystarcza wyłącznie na opłacenie funkcjonowania biura i organizację 1-2 projektów w roku. W związku z tym zaapelowała do członków Zarządu o podjęcie intensywnych działań zmierzających do wstąpienia w szeregi członków Konwentu nowych jednostek samorządu terytorialnego.

Kolejnym punktem Posiedzenia, zainicjowanym przez p. Konsula, było omówienie kwestii nowego Dyrektora Biura Konwentu. Konsul Kołodziej zarekomendował Zarządowi aby na co najmniej 3 miesiące powołać Panią Katarzynę Kławsiuć na pełniącą obowiązki Dyrektora Biura Konwentu. Ze swej strony natomiast Konsul zadeklarował pełną pomoc Pani Kasi jeśli zostaną jej powierzone obowiązki Dyrektora Biura Konwentu.

Kolejnym poruszanym na Posiedzeniu Zarządu punktem była kwestia Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Współpraca z Ukrainą w kwestii wymiany polsko-ukraińskiej młodzieży od początku istnienia Konwentu jest jedną z kluczowych dziedzin rozwijaną przez organizację. Pracownicy Biura przekazali członkom Zarządu na jakim etapie są prace nad powołaniem polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży – a mianowicie przygotowywana jest bilateralna umowa międzynarodowa, na mocy której ma być powołana dwustronna wymiana młodzieży.

Ostatnim punktem Posiedzenia Zarządu było podjęcie uchwały o terminie Walnego Zebrania Członków Konwentu w 2016r. Jednogłośnie ustalono termin tegorocznego WZC na dzień 9 marca 2016 r. Ustalono również, że tak jak dotychczas, WZC odbędzie się w Szczecinie. Na tym zakończono Posiedzenie Zarządu