Posiedzenie Zarządu Konwentu (22.09.2017) Podpisanie porozumienia KWSPU – PUIG

22 września w centrum konferencyjnym hotelu Radisson Blu Resort w Świnoujściu odbyło się Posiedzenie Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

Spośród Członków Zarządu Konwentu, udział w Posiedzeniu wzięli:
Janina Kwiecień – Prezes Zarządu Konwentu, Starosta Kartuski
Jacek Kozłowski – Wiceprezes Zarządu Konwentu, Wicestarosta Drawski
Tomasz Hynda – Skarbnik Zarządu, Starosta Białogardzki
Adam Fedorowicz – Członek Zarządu, Burmistrz Chojny
Andrzej Krzysztofiak – Członek Zarządu
Anna Gracz – w imieniu Janusza Stankowiaka, Prezydenta Starogardu Gdańskiego

Ponadto w Posiedzeniu udział wziął Henryk Kołodziej – Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie oraz honorowy członek Konwentu oraz Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

 22050816_1192481040896929_14665590_o

Po otwarciu Posiedzenia przez Panią Prezes uczestnicy obejrzeli 20-minutowy materiał filmowy autorstwa Adama Stacewicza z Koszalina dokumentujący Festiwal Kultury Polskiej w Truskawcu, który Konwent współorganizował w maju br.

Następnie głos zabrał Tomasz Kowalik, który przedstawił sprawozdanie z działalności Konwentu za okres 24 lutego 2017 – 21 września 2017 r. Głównym działaniem Konwentu w tym okresie było organizacja wspomnianego Festiwalu Kultury Polskiej. Ponadto pracownicy Konwentu przygotowali wnioski o dofinansowanie projektów w konkursach, które były ogłoszone we wspomnianym zakresie. Ostatnim głównym aspektem działalności biura organizacji w tym okresie było wsparcie gminy Kołobrzeg w procesie podpisywania partnerstwa z ukraińskim miastem Truskawiec.

 22047576_1192480927563607_805883730_o

Następnie głos zabrał zaproszony gość – Jacek Piechota, który serdecznie podziękował członkom Zarządu Konwentu za obecność na trwającym w Świnoujściu 9-tym Baltic Business Forum i wyraził radość z faktu podpisania pomiędzy Konwentem a Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą porozumienia o współpracy, które w zamierzeniu obu podmiotów przyczyni się do rozwoju współpracy społeczno-gospodarczej polskich samorządów i przedsiębiorstw z ich ukraińskimi partnerami. Podobne zdanie wyrazili obecni na Posiedzeniu członkowie Zarządu Konwentu.

Kolejnym i zarazem najważniejszym punktem Posiedzenia Zarządu Konwentu w dniu 22 września 2017 r. było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Konwentem Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina a Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. Podpisania dokumentu dokonali, Janina Kwiecień – Prezes Zarządu Konwentu oraz Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

 Podpisanie porozumienia KWSPU - PUIG

Podpisane porozumienia otwiera drogę do szerokorozumianej współpracy pomiędzy samorządowym wymiarem współpracy polsko-ukraińskiej (reprezentowanym przez Konwentem) a gospodarczym wymiarem tej współpracy (działalność Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej).

W dalszej części Posiedzenia Tomasza Kowalik przedstawił sprawozdanie z organizacji Festiwalu Kultury Polskiej w Truskawcu oraz przedstawił na Zarządzie propozycję otrzymanej od władz miasta Truskawiec dot. ponownej organizacji tego wydarzenia w 2018 roku. Członkowie Zarządu po burzliwej dyskusji jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu otrzymanej propozycji i przystąpieniu do współorganizacji Festiwalu w następnym roku.

Ostatnim punktem Posiedzenia była informacja o planowanej na listopad br. wizycie studyjnej samorządów z obwodu czerkaskiego organizowanej przez Konwent wraz z ukraińską organizacją pozarządową „Urożaj Gromadzie”. W drugiej połowie listopada grupa 15 przedstawicieli władz samorządowych odbędzie tygodniową wizytę studyjną w Powiecie Kartuskim i mieście Kwidzyn. Tematem przewodnim wizyty będzie rozwój ekonomii społecznej oraz narzędzia i mechanizmy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem obywatelskim.

22016798_1458727380909695_325870633_o