Powiat Chojnicki nowym Członkiem Konwentu

Herb ChojnackiNa mocy Uchwały Nr 4/2015 Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina z dnia 20.05.2015 r. Powiat Chojnicki został przyjęty w poczet Członków Konwentu. Wyrażamy nadzieję, że przyszła współpraca okaże się owocną, a doświadczenie Powiatu Chojnickiego w kontaktach ze stroną ukraińską przyczyni się do zacieśnienia i rozwoju bilateralnej współpracy.
Jednocześnie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego zapraszamy do przystąpienia do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.