Projekt „Akademia rozwoju lokalnego dla samorządów z obwodu wołyńskiego”

W okresie 02.08.2021 – 31.05.2022 realizujemy projekt „Akademia rozwoju lokalnego dla samorządów z obwodu wołyńskiego” współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Działania projektu skierowane są do siedmiu gromad z obwodu wołyńskiego:
miasto Nowowołyńsk
miasto Włodzimierz-Wołyński
miasto Uściług
Litowezka TG
Poromiwska TG
Wyszniwska TG
Hołownenska TG

Celem głównym projektu jest przygotowanie wspomnianych gromad do przygotowywania strategii rozwoju samorządu w modelu partycypacyjnym w oparciu o doświadczenia polskich JST.

Projekt zakłada realizację następujących działań:
– wizytę studyjną w gminie Hrubieszów (województwo lubelskie)

– trzydniowe warsztaty dla 14 urzędników z gromad zaproszonych do projektu nt. budowania strategii rozwoju w oparciu o partycypacyjny model tworzenia tego dokumentu;

– spotkania informacyjne dla radnych gromad oraz przedstawicieli biznesu i lokalnych organizacji pozarządowych nt. ich roli w budowaniu strategii rozwoju samorządu;

– warsztaty online, których celem będzie zbudowanie katalogu danych do opracowania diagnoz stanu obecnego samorządów biorących udział w projekcie;

– przygotowanie podręcznika dot. tworzenia i roli strategii rozwoju w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego;

– spotkanie podsumowujące projekt.

Partnerami projektu są:
Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego „Przybuże” z siedzibą w Nowowołyńsku (Ukraina) – https://www.facebook.com/groups/277007866089782/

Gmina Hrubieszów (województwo lubelskie) – https://gminahrubieszow.pl/
Zachodniopomorska Grupa Doradcza – https://zgd.com.pl/
Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego – https://soc.usz.edu.pl/

RITA logo h podstawowe kolor