Projekt „Dostosowanie do ukraińskich warunków i wdrożenie modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w mieście Browary i rejonie Humańskim”

Od 1 lutego br. realizujemy projekt „Dostosowanie do ukraińskich warunków i wdrożenie modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w mieście Browary i rejonie Humańskim” współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

Działania projektu skierowane są do pracowników administracji dwóch ukraińskich samorządów – miasta Browary (obwód kijowski) oraz rejonu Humańskiego (obwód czerkaski) oraz liderów organizacji pozarządowych działających w tych samorządach.

Celem projektu jest wykorzystanie „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” w celu poprawy jakości współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi we wspomnianych dwóch ukraińskich JST.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez:
– realizację warsztatów nt. modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych;
– przygotowanie uchwał ws. Procedur współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;
– organizację wizyty studyjnej do polskiego samorządu;
– organizację Polsko-Ukraińskiego Forum nt. międzysektorowej współpracy jst-ngo.

Najważniejsze informacje o projekcie:
Okres realizacji: 01.02.2020 – 31.08.2020
Partnerzy projektu: miasto Browary (obwód kijowski), rejon Humański (obwód czerkaski)
Liczba beneficjentów: 30 osób

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

RITA logo h podstawowe kolor