Projekt „Kurs konsultacji społecznych dla jednostek samorządu terytorialnego w obwodzie połtawskim”.

W terminie 01.01 – 30.09.2021 r. realizujemy projekt „Kurs konsultacji społecznych dla jednostek samorządu terytorialnego w obwodzie połtawskim”, współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Działania skierowane są do przedstawicieli 13 samorządów obwodu połtawskiego:

  • rady rejonów: Połtawska, Krzemieńczucka, Myrohrodzka i Łubieńska.

rady gromad (TG)

  • miejskie: Reszetyliwska, Chorolska, Karliwska, Myrhorodska;
  • miejsko-wiejskie: Opisznianska, Kozelszczynska, Nowosanżarska
  • wiejskie: Łaniwska, Senczanska

Obok przedstawicieli administracji odbiorcami będą również przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na terenie ww. samorządów.

W ramach projektu zrealizowane zostaną poniższe działania:

  • warsztaty dla władz i pracowników administracji, dotyczące praktyki i idei konsultacji społecznych,
  • wypracowanie modelowej uchwały ws. procedury prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami samorządu oraz przeprowadzenie rzeczywistych konsultacji w wybranych samorządach,
  • otwarte spotkanie dla liderów NGO’sów, promujące mechanizm konsultacji społecznych,
  • forum obwodowe, jako platforma do podzielenia się doświadczeniem
    nt. prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Partnerem projektu po stronie ukraińskiej jest Połtawskie Obwodowe Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego.


Plakat www