Projekt „Kurs konsultacji społecznych dla OTG w obwodzie wołyńskim”.

Od początku stycznia 2019 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu „Kurs konsultacji społecznych dla OTG w obwodzie wołyńskim” współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Działania projektu skierowane będą do przedstawicieli administracji publicznej 8-miu połączonych gromad (OTG) leżących w obwodzie wołyńskim oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z tychże gromad. Wszystkie gromady biorące udział w projekcie są członkami Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Przybuże” z siedzibą w Nowowołyńsku (partner projektu).

Celem projektu jest przygotowanie ośmiu gromad (Golowneńskiej, Łytoweskiej, Owadniwskiej, Pawliwskiej, Poromiwskiej, Wyszniwskiej, Zariczańskiej i Zymniwskiej) do wdrożenia jednego z ważniejszych narzędzi partycypacji społecznej jakim są konsultacje społeczne.

Wspomniany cel osiągnięty zostanie poprzez:
– szkolenia i warsztaty dla urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych;
– przygotowanie podręcznika konsultacji społecznych;
– przygotowanie projektów uchwał ws. trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gromady;
symulacje konsultacji społecznych.

Najważniejsze informacje o projekcie:
Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.08.2019
Miejsce realizacji: Ukraina, osiem gromad w obwodzie wołyńskim;
Partner projektu: Stowarzyszenie JST „Przybuże”

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

rita