Projekt „Polsko-ukraińska młodzieżowa akademia samorządności 2017”

W dniach 11 – 17 października w Połczynie-Zdroju grupa 20 uczestników z Ukrainy (Rejon Radziechowski, Rejon Dąbrowicki, Rejon Humański, Miasto Browary, Miasto Ripky) oraz 20 uczestników z Polski (Miasto Szczecin, Powiat Drawski, Powiat Świdwiński, Powiat Gnieźnieński oraz Gmina Radomyśl nad Sanem) wzięło udział w projekcie „Polsko-ukraińska młodzieżowa akademia samorządności 2017” sfinansowanym ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

W trakcie trwającego tydzień działania uczestnicy wzięli udział w warsztatach z trzech tematów:
– Idea i praktyka wolontariatu;
– Samorząd terytorialny w Polsce;
– Społeczeństwo obywatelskie.

Ponadto uczestnicy projektu mieli możliwość skonfrontowania uzyskanej w trakcie warsztatów wiedzy z rzeczywistością. Wiedzę na temat samorządu terytorialnego uczestnicy skonfrontowali w trakcie spotkania w urzędzie miejskim w Połczynie-Zdroju gdzie Pani Burmistrz Barbara Nowak oraz pracownicy urzędu opowiedzieli jak w praktyce wygląda codzienne zarządzanie samorządem szczebla gminnego.

Wiedza teoretyczna dotycząca mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego była weryfikowana w codziennej praktyce funkcjonowania naszej grupy. Spośród uczestników projektu wybrani zostali przedstawiciele strony polskiej i ukraińskiej, którzy następnie przedstawili propozycję uczestników dot. dalszej realizacji programu projektu.

Najbardziej praktyczny wymiar miało wykorzystanie wiedzy dot. idei i praktyki wolontariatu. W trakcie warsztatów uczestnicy nie tylko dowiedzieli się jakie są prawa i obowiązki wolontariusza ale też sami stworzyli „idealnego wolontariusza” tj. wspólnie wypracowali katalog cech, którymi powinni charakteryzować się wolontariusze. W trakcie spotkania z liderami lokalnych organizacji pozarządowych uczestnicy projektu podzielili się na grupy, które następnie zostały jednodniowymi wolontariuszami i wspólnie ze wspomnianymi organizacjami pozarządowymi zrealizowaliśmy kilka inicjatyw na rzecz mieszkańców miasta i gminy Połczyn-Zdrój:

– zostaliśmy sparingpartnerami klubu MKS Mieszko Połczyn-Zdrój i rozegraliśmy treningowy mecz w siatkówkę. Nasi wolontariusze okazali ogromne zaangażowanie i duży talent dzięki czemu zawodnicy zespołu „Mieszko” przyznali po meczu, że musieli nieźle namęczyć się w trakcie rywalizacji z uczestnikami projektu.

– Byliśmy gotowi nieść pomoc mieszkańcom miasta i gminy. Część naszych uczestników przeszła przyspieszony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownictwa medycznego i ochrony pożarniczej. Uczestnicy projektu spędzili kilkugodzinny dyżur w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie-Zdroju w trakcie, którego gotowi byli wesprzeć strażaków z OSP w razie zgłoszenia o wystąpieniu zagrożenia dla życia bądź mienia mieszkańców miasta i gminy Połczyn-Zdrój. Uczestnicy projektu na 1 dzień stali się członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Połczyn-Zdrój i wspomogli w swych działaniach OSP Połczyn-Zdrój.

– Kolejna grupa uczestników wzięła udział w pracach związanych z odkrywaniem trudnych kart historii ziem połczyńskich. Wraz z lokalną drużyną harcerską wzięliśmy udział w pracach na miejscowym cmentarzu, których celem było odkrycie ile z kamieni leżących wzdłuż głównej alei cmentarza to zwykłe głazy a ile z nich to stare, niemieckie tablice nagrobne. Zadanie okazało się niezwykle wymagające fizyczne ale grupa uczestników projektu, która wzięła w nim udział wykazała się ogromnym hartem ducha. Efektem podjętych działań było przygotowanie planu prac mających na celu odnowienie i wyeksponowanie zaniedbanych tablic dawnych mieszkańców tych ziem.

– Część naszych uczestników postanowiła wziąć udział w wolontariacie kulturalnym. Wraz ze stowarzyszeniem Teatr Tańca FIGIEL, głównie uczestniczki projektu wzięły udział w warsztatach tanecznych w trakcie, których przygotowały jeden układ taneczny zaplanowany do zaprezentowania publicznie mieszkańcom gminy w poniedziałek 16 października. Po zakończeniu warsztatów tancerki + pozostali uczestnicy projektu wzięli udział w koncercie piosenek angielskich, polskich i ukraińskich. Nie znaczy to jednak, że byliśmy tylko widownią – przeciwnie wręcz, nasi uzdolnieni muzycznie i wokalnie uczestnicy zaprezentowali swoje talenty zaproszonym gościom grając m.in. na gitarze i odśpiewując kilka piosenek.

– Ostatnia z grup projektu miała pozornie najmniej wymagające zajęcie. Wraz z liderem stowarzyszenia „Rowerowy Połczyn” grupa uczestników projektu wybrała się na wycieczkę rowerową. Myli się jednak ten co pomyślał, że było to tylko niepozorne spędzenie niedzielnego czasu – nasi uczestnicy wspomogli wspomniane stowarzyszenie w zrobienie przeglądu stanu szlaku rowerowego Połczyn-Zdrój – Złocieniec. Uczestnicy wyprawy dokonali przeglądu infrastruktury z której mogą korzystać rowerzyści jeżdżący na wspomnianym szlaku w kontekście zaplanowania niezbędnych prac naprawczych i konserwatorskich w celu utrzymania bardzo wysokiego poziomu wspomnianego szlaku. Inicjatorem pomysłu był p. Grzegorz Ostrowski reprezentujący organizację Rowerowy Połczyn Zdrój.

Zwieńczeniem działań projektu była spontaniczna akcja tzw. „Flash mob” w trakcie, którego wolontariuszki z warsztatów tanecznych porwały wszystkich uczestników naszego projektu do wspólnego odtańczenia układu, którego nauczyły się w trakcie niedzielnych warsztatów. Akcja zorganizowana została na placu przy urzędzie miejskim i sprawiła wszystkim nam bardzo dużo radości.