Projekt „Polsko-Ukraińska Młodzieżowa Akademia Samorządności 2019”

W dniach 23-29 września w pięknym ukraińskim mieście-kurorcie Truskawiec grupa młodzieży z Polski i Ukrainy (łącznie 40 osób) realizowała projekt „Polsko-Ukraińska Młodzieżowa Akademia Samorządności 2019”. Była to kolejna edycja projektu, który Konwent realizuje z powodzeniem od 2014 roku.

 IMG_20190924_165512978_HDR

Tegoroczna grupa dołączyła do ponad 240-tu uczestników poprzednich edycji projektu, w ramach którego kształcimy młodzież z tematyki:
– samorząd terytorialny w Polsce i na Ukrainie;
– społeczeństwo obywatelskie;
– idea i praktyka wolontariatu.

 IMG_20190924_124301354

Nie inaczej było również w trakcie realizacji tegorocznej edycji projektu – przede wszystkim skupiliśmy się na realizacji warsztatów z ww. tematyki. Uczestnicy projektu poznali szczeble samorządu terytorialnego w Polsce i na Ukrainie wraz z informacjami o najważniejszych różnicach w funkcjonowania samorządów w obu Państwach. Ponadto nauczyli się czym jest społeczeństwo obywatelskie, jakie są najpopularniejsze formy działalności w ramach społ. obywatelskiego oraz jakie warunki muszą zaistnieć abyśmy mogli stwierdzić, że w danym Państwie funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie.
IMG_20190925_172023338

Ostatni z warsztatów dot. wolontariatu bezpośrednio związany jest  z rezultatem projektu – inicjatywami wolontariackim, które uczestnicy projektu zrealizowali na rzecz mieszkańców i turystów odwiedzających Truskawiec. Zanim jednak o inicjatywach kilka słów o warsztacie. W trakcie ostatniego z warsztatów uczestnicy projektu przygotowali kodeks etyczny wolontariusza oraz zbudowali katalog cech jakie powinien mieć idealny wolontariusz. Ponadto uczestnicy poznali prawa jakie przysługują wolontariuszom w trakcie wykonywania przez nich działalności wolontariackiej.
IMG_20190927_125234143

Uzupełnieniem warsztatów było spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych Truskawca, pracownikami instytucji publicznych podlegających pod urząd miasta czy też z liderami organizacji pozarządowych. W trakcie spotkań uczestnicy projektu mieli możliwość uzyskać informacje o działalności podmiotów publicznych i pozarządowych, które realizują swoje działania w celu poprawy warunków życia mieszkańców Truskawca. W trakcie tego spotkania przygotowaliśmy również przedmioty inicjatyw wolontariackich, które następnie zrealizowali uczestnicy projektu.
IMG_20190925_170940960

W ramach realizacji projektu wytypowaliśmy do realizacji następujące inicjatywy wolontariackie:
– wsparcie pracownic Centrum Informacji Turystycznej w Truskawcu;
– pomoc strażakom z Truskawca;
– sprzątanie terenu przed polskim kościołem;
– flash-mob „Belgijka”;
– odnowienie osiedlowego placu zabaw;
– koncert dla gości hotelu, w którym zakwaterowani byli uczestnicy projektu.
IMG_20190926_141725074

Wszystkie ww. inicjatywy zostały przygotowane i w pełni zrealizowane przez uczestników projektu. Młodzież uczestnicząca w projekcie miała również zadanie dokumentowania realizacji wszystkich działań, z których następnie przygotowany zostanie film promujący rezultaty projektu tj. realizację minimum 4-ech inicjatyw wolontariackich na rzecz mieszkańców i turystów odwiedzających Truskawiec.
IMG_20190928_174235_2

Projekt „Polsko-ukraińska młodzieżowa akademia samorządności 2019” sfinansowany został ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEN.
Logo_PURWM_PL_UKR