Walne Zebranie Członków KWSPU (20.01.2015) – Relacja

 

W  dniu 20 stycznia w Sali Sesyjnej Sejmiku Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”. Zebranie otworzył Prezes Zarządu p. Stanisław Cybula. Odczytał on porządek obrad oraz powitał zaproszonych gości. Byli nimi między innymi: Poseł na Sejm Magdalena Kochan, Sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Irena Suchowycz oraz Wojewoda Zachodniopomorski Marek Tałasiewicz.

Pani Poseł Magdalena Kochan wyraziła wielką sympatię oraz wsparcie dla działań Konwentu. W ciepłych słowach zapewniając o wsparciu dla całego ukraińskiego narodu zwróciła się do Pani Sekretarz Suchowycz. Podkreśliła znaczenie samorządności oraz możliwości korzystania z polskiego doświadczenia w tej dziedzinie przez obywateli Ukrainy.

Wojewoda Zachodniopomorski Pan Marek Tałasiewicz w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na pewną analogiczność między stosunkami polsko-niemieckimi na początku lat 90-tych, a obecnymi stosunkami polsko-ukraińskimi. Poinformował o aktualnej sytuacji 200 osób ewakuowanych z ogarniętych wojną wschodnich rejonów Ukrainy oraz zaapelował do obecnych na Walnym Zebraniu Członków Konwentu o podjęcie działań w zakresie pomocy tym osobom. Przestrzegał aby mądrze i ze zrozumieniem dzielić się samorządowymi doświadczeniami z obywatelami i decydentami ukraińskimi. Na zakończenie swojego wystąpienia życzył zebranym owocnych obrad oraz dalszych sukcesów w działalności Konwentu.

Kolejną osobą, która zabrała głos była Sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Pani Irena Suchowycz. Podziękowała za dotychczasową działalność Konwentu oraz poprosiła o dalsze wzmożone działania na rzecz budowania demokratycznej, zbudowanej na sprawnie funkcjonującym samorządzie Ukrainy. Szczególnym podniosłym momentem było odczytanie przez Panią Sekretarz dwóch listów gratulacyjnych od Ambasadora Ukrainy w Polsce dla dotychczasowego Prezesa Zarządu Stanisława Cybuli oraz Dyrektora Biura Konwentu Zbigniewa Zychowicza.

Przewodniczący następnie przekazał głos Dyrektorowi Biura p. Zbigniewowi Zychowiczowi, który przedstawił bieżącą działalność Konwentu oraz jego plany i zamierzenia. Były to między innymi:

 • dalsze działania na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży w tym składanie wniosków projektowych oraz lobbowanie na rzecz zwiększenia oraz sprawne uruchomienie funduszy,
 • organizowanie systematycznych szkoleń i warsztatów dla ukraińskich samorządów,
 • opracowanie katalogu dobrych praktyk w stosunkach bilateralnych,
 • ustanowienie Nagrody Konwentu za szczególny wkład w dzieło rozwoju polsko – ukraińskich kontaktów na niwie samorządowej.

 
Głównym punktem obrad był wybór nowego składu Zarządu. Jednogłośnie zostali wybrani wszyscy zgłoszeni kandydaci. Bezpośrednio po Walnym Zebraniu Zarząd się zebrał na pierwszym Posiedzeniu i spośród siebie wybrał Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza oraz pozostałych Członków. Zostali nimi:

 • Prezes Zarządu, Starosta Kartuski Pani Janina Kwiecień,
 • Wiceprezes Zarządu, Wicestarosta Drawski Pan Jacek Kozłowski,
 • Wiceprezes Zarządu, Zastępca Prezydenta Szczecina Pan Bogdan Jaroszewicz,
 • Sekretarz Zarządu, Prezydent Starogardu Gdańskiego Pan Janusz Stankowiak,
 • Skarbnik Zarządu, Starosta Białogardzki Pan Tomasz Hynda,
 • Członek Zarządu, Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki,
 • Członek Zarządu, Burmistrz Białego Boru Pan Paweł Mikołajewski,
 • Członek Zarządu, Burmistrz Gminy Chojna Pan Adam Fedorowicz,
 • Członek Zarządu, Burmistrz Miasta Kwidzyn Pan Andrzej Krzysztofiak,
 • Członek Zarządu, Starosta Gnieźnieński Pani Beata Tarczyńska.