Relacja z działania 1 Projektu „Kurs konsultacji społecznych dla OTG w obwodzie wołyńskim”

W dniach 19-28 lutego 2019 r. razem z ukraińskim partnerem – Stowarzyszenie samorządu terytorialnego „Przybuże” realizowaliśmy Działanie 1 projektu „Kurs konsultacji społecznych dla OTG w obwodzie wołyńskim” współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 IMG_20190220_093947571

Najpierw w dniach 19 – 22 lutego 60-ciu uczestników projektu (podzielonych na dwie grupy) wzięło udział w szkoleniu (po 2 dni szkoleniowe na każdą z grup). W trakcie pierwszego dnia szkoleń eksperci projektu przekazali uczestnikom wiedzę nt. konsultacji społecznych. Uczestnicy dowiedzieli się: czym są konsultacje społeczne, jakie są ich społeczne funkcje,  jak prawidłowo identyfikować sytuacje podlegające konsultacją oraz jakie są cele i jakie zasady powinny być przestrzegane w trakcie organizacji konsultacji społecznych.

 IMG_20190222_092817363

Następnie w trakcie drugie dnia poznali metody i narzędzia prowadzenia konsultacji społecznych. Otrzymali kompleksową wiedzę jak przygotować i następnie przeprowadzić proces konsultacji. Ważnym zagadnieniem poruszonym w trakcie drugiego dnia szkolenia były również sytuacje konfliktowe jakie pojawiają się w trakcie konsultacji społecznych. Uczestnicy dowiedzieli się również jak podsumować proces konsultacji tj. jak zrobić ewaluację i sporządzić raport z konsultacji. Szkolenie zakończyło się prezentacją przykładów dobrych praktyk w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych w różnych sprawach.

 52331909_2314245638597903_6487070453000044544_n

Obie grupy ochoczo wzięły również w zorganizowanych w ramach szkoleń warsztatów z praktycznego wykorzystania jednej z metod konsultacji społecznych – spaceru badawczego, w trakcie którego uczestnicy projektu zgłaszali propozycję zmian w przestrzeni publicznej kilku wytypowanych miejsc w mieście Nowowołyńsk.

 53229537_2314245928597874_8961740178418827264_n

Druga część realizacji działania (25-28 lutego) dotyczyła indywidualnych szkoleń i doradztwa w każdej z gromad biorących udział w projekcie. O ile szkolenia miały pracownikom urzędów 8-miu połączonych gromad (OTG) oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych działających na terenie wspomnianych gromad zbudować solidne podstawy wiedzy nt. przeprowadzania konsultacji społecznych, o tyle celem doradztwa indywidualnego było przygotowanie każdego urzędu do kolejnego działania, którym jest przygotowanie regulaminów konsultacji społecznych dla każdej OTG biorącej udział w projekcie.

 53145808_566361437201944_2918264247081238528_n

W każdym z urzędów eksperci projektu omówili szczegółowe poszczególne elementy jakie wchodzić będą w przygotowywane regulaminy. Następnie eksperci byli do dyspozycji pracowników urzędu i wójta gromady. Często okazywało się, że założony w projekcie czas doradztwa na jedną gromadę – 2 godziny, okazywał się niewystarczający bo osoby korzystające z wiedzy naszych ekspertów miały dużo pytań. Jedną z częściej poruszanych kwestii były pytania dotyczące doświadczeń polskich gmin z korzystania z konsultacji społecznych oraz sposobów na większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy rozwoju gminy.

 52713820_2464700633557950_1401744709709201408_n

Rozmowy prowadzone w trakcie doradztwa nie były korzyścią tylko dla uczestników projektu ale również personel zaangażowany w realizację działań w ramach projektu mógł uzyskać informacje o trwającej na Ukrainie reformie decentralizacyjnej bezpośrednio od pracowników i władz gmin, które już dokonały tego procesu. Jest to dla nas cenna wiedza pozwalająca lepiej dopasować wsparcie w kolejnych planowanych przez nas projektach.

 53089472_268466850711349_5628840544495992832_n

W kolejnych miesiącach równolegle realizowane będą dwa działania wspomnianego projektu – obok tworzenia regulaminów konsultacji społecznych w ośmiu gromadach biorących udział w projekcie będziemy przygotowywać również podręcznik prowadzenia konsultacji społecznych w języku ukraińskim w formie e-booka, który będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Projekt „Kurs konsultacji społecznych dla OTG w obwodzie wołyńskim” realizowany jest przez Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina w partnerstwie ze Stowarzyszeniem samorządu lokalnego „Przybuże”. Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 RITA logo h podstawowe kolor