„Samorząd uczniowski drogą w kierunku demokracji” – ukraińska młodzież w Kartuzach

Młodzież ukraińska (z Równego i Śniatynia) uczestnicząca w projekcie wraz z opiekunami i Burmistrzem KartuzW dniach od 23 do 29 marca 2015 r.  uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Hieronima. Derdowskiego w Kartuzach wraz z partnerami z dwóch szkół na Ukrainie: Przyrodniczo-Matematycznego Liceum „Elitar” w Równym oraz Ogólnokształcącej Szkoły nr 1 im. Wasylia Stefanyka w Śniatyniu realizowali  projekt pt. „Samorząd uczniowski drogą w kierunku demokracji” w ramach programu RITA. Łącznie w projekcie wzięło udział 40 uczniów, którzy w toku jego realizacji uczestniczyli w dwóch  debatach  pt. „Czy warto angażować się w działalność Samorządu Uczniowskiego” oraz „Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły szansą dla Ciebie”. Brali aktywny udział w warsztatach  pod ogólnym tytułem „Idziemy na wybory samorządu uczniowskiego”.

Spotkanie Starosty Kartuskiego, Pani Janiny Kwiecień, z uczestnikami projektuBurmistrz Kartuz, Pan Mieczysław Gołuński po spotkaniu z uczestnikami projektu rozdaje młodzieży ukraińskiej upominki

Uczestnicy projektu spotkali się ze Starostą Kartuskim Panią Janiną Kwiecień, która omówiła z młodzieżą jak powinien wyglądać idealny proces wyborczy oraz z Burmistrzem Kartuz Panem Mieczysławem Goduńskim, który zachęcał do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Koordynatorzy projektu ze strony polskiej (Ewa Bystron, Bożena Jażdżewska) i ze strony ukraińskiej (Żanna Szuszkiewicz), prowadząca warsztaty (Magdalena Plichta), dr Jarosław Och i doktorant Andrzeja Skiba (Uniwersytet Gdański)Młodzież miała również możliwość uczestniczenia w spotkaniu z Panem dr Jarosławem Ochem –  pracownikiem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, który przeprowadził wykład o istocie demokracji we współczesnym świecie, a także w warsztatach debatanckich  pt. „Kreowanie wizerunku w przestrzeni publicznej”, które przeprowadził doktorant Uniwersytetu Gdańskiego Pan Andrzej Skiba. Spotkanie młodych ludzi z Polski i Ukrainy było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poznania się nawzajem, integracji i przełamywania różnorodnych barier.Nasi uczniowie mieli okazję się przekonać, że ich rówieśnicy z za wschodniej granicy mają podobne marzenia, plany, podobnie spędzają czas i są wspaniałymi kompanami. Młodzież uczestnicząca w projekcie