Spotkanie z udziałem Ministra Administracji i Cyfryzacji

 

 

W Warszawie, w gmachu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 5 listopada 2013 roku odbyło się spotkanie z udziałem Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magdaleny Młochowskiej, Doradcy Ministra Administracji i Cyfryzacji Roberta Gawłowskiego oraz Prezesa Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina Stanisława Cybuli i Dyrektora Biura Zbigniewa Zychowicza. Spotkaniu towarzyszyła również Poseł na Sejm RP Pani Magdalena Kochan, która z życzliwością, ogromnym zaangażowaniem i aktywnością odnosi się do działań, podejmowanych przez Konwent.
 

Podczas spotkania Zbigniew Zychowicz zilustrował stan kontaktów polskich samorządów z innymi krajami oraz obszernie zaprezentował uzasadnienie powołania do życia Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży. Podczas dyskusji obie strony przedstawiły założenia oraz pomysły, dotyczące funkcjonowania takiej instytucji. Minister Michał Boni odniósł się z życzliwością, zrozumieniem oraz akceptacją powstania ciała, które zajmie się współpracą pomiędzy polską i ukraińską młodzieżą. Ze strony Ministra padła sugestia pod adresem Konwentu, by Zarząd, jako pomysłodawca idei, rozważył powołanie instytucji, która zajmowałaby się współpracą młodzieży, działającej przy KWSPU. Konwent zabiegałby, by znaleźć źródła finansowania dla sformalizowania ciała Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży. W pierwszej kolejności owo finansowanie mogłoby pochodzić z dotychczasowych, rozproszonych źródeł finansowania współpracy. Jako jedna, centralna instytucja działająca na terenie całej Polski i reprezentująca samorządy miałaby tytuł moralny do sięgania po środki.
 

Minister Michał Boni wyraził nadzieję, iż powołanie tej instytucji wewnątrz struktur Konwentu, spotka się z życzliwym wsparciem tych resortów oraz instytucji centralnych, które są dysponentem środków na współpracę m. in. z Ukrainą.
 

W trakcie spotkania ustalono, iż Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina przygotuje projekt listu intencyjnego, dotyczącego woli współpracy instytucji centralnych i Konwentu na płaszczyźnie powołania i wsparcia działalności Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży.