Szczecińskie Pogotowie wspiera Ukraińców

Współpraca Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie z Wojewódzkim Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku na Ukrainie trwa od 2013 roku, kiedy to obie placówki zawarły porozumienie o współpracy. Początkowo miała polegać na szkoleniu ukraińskich kadr medycznych, jednak szybko wyszła po za te ramy. Wsparciem dla ratowników obwodu Iwano-Frankowskiego jest także doposażanie ich odpowiednim sprzętem w postaci ambulansów ratunkowych wyposażonych w sprzęt i aparaturę medyczną.

W latach 2014 i 2015 zorganizowane zostały szkolenia dla ukraińskich lekarzy i felczerów. W ich trakcie pod okiem polskich ratowników i instruktorów uczyli się zaawansowanych zabiegów ratujących życie, według standardów międzynarodowych, w takich przypadkach jak m.in.: zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, ostry zespół wieńcowy. Lekarze z Ukrainy mieli do dyspozycji nowoczesny sprzęt, na którym wcześniej nie pracowali.

Kalendarium współpracy:

  • 12 marca 2014r. – w Szczecinie miało miejsce uroczyste przekazanie w pełni wyposażonego ambulansu dla Wojewódzkiego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku na Ukrainie. Przekazania karetki dokonał dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
  • W dniach 18-21 maja 2014r. w Międzyzdrojach odbyła się pierwsza część szkolenia 13-osobowej grupy lekarzy i felczerów z zaawansowanych zabiegów ratujących życie i zdrowie.
  • 20 maja 2014r. w Międzyzdrojach dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przekazał na rzecz Wojewódzkiego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku drugi ambulans ratunkowy.
  • W dniach od 26 czerwca do 1 lipca 2014r. odbyła się druga część szkolenia tych samych osób zakończona nadaniem certyfikatów ALS i BLS, tym razem w Iwano-Frankowsku.
  • Od 20 do 24 września 2014r. w Iwano-Frankowsku miała miejsce pierwsza polsko-ukraińska konferencja naukowa pt. „Ratownictwo medyczna i medycyna ratunkowa w Polsce i na Ukrainie”.
  • Od 4 do 8 maja 2015r. w Iwano-Frankowsku zorganizowane zostały „I otwarte Podkarpackie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym”.
  • Od 8 do 10 czerwca 2015r. w Międzyzdrojach zorganizowane zostało kolejne szkolenie dla ukraińskich medyków. W szkoleniu z zakresu zaawansowanych technik ratowania dzieci wzięło udział 11 lekarzy i felczerów pracujących w województwie Iwano-Frankowskim. Szkolenie prowadzili instruktorzy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Przekazany został także przez WSPR w Szczecinie trzeci już ambulans ratunkowy.