Ukraina i Polska rozpoczynają projekt wymiany młodzieży

Już w lipcu zostanie ogłoszony pierwszy konkurs projektów zorganizowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Zostanie on skierowany do polskich i ukraińskich organizacji młodzieżowych.

Spotkanie inauguracyjne Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży odbyło się 17 czerwca br. w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Podczas tego wydarzenia uchwalono regulamin, omówiono priorytety projektów oraz zasady konkursu. – Bardzo się cieszę, że po tylu miesiącach pracy organizacje z Polski i Ukrainy wreszcie będą mogły rozpocząć współpracę i dzielić się swoim doświadczeniem – powiedziała podczas posiedzenia przewodnicza Rady Marzenna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W spotkaniu udział wzięli również: Olena Bekereniova z Fundacji Dobroczynnej Bohdana Hawrylyszyna; Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce; Marzena Machałek, poseł na Sejm RP; Marcin Przydacz, zastępca dyrektora Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP; dr Paweł Poszytek, p.o. dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; Mikołaj Jarmoluk, radca w Ambasadzie Ukrainy, Joanna Szczawińska, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na dofinansowanie projektów Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło w 2016 roku 3 800 000 zł. Dzięki tym środkom młodzież z Polski oraz Ukrainy będzie mogła wspólnie realizować różnorodne działania edukacyjne. Celem tych inicjatyw będzie m.in. poznanie kultury i tradycji oraz historii obu krajów; obalenie stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów. – Chodzi o zwiększenie aktywności młodzieży w życiu społecznym oraz rozpowszechnianie europejskich wartości – wyjaśniał podczas spotkania inauguracyjnego Rady Oleksander Jarema, wiceminister Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Oprócz młodzieży uczestnikami projektów mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. Pierwsze przedsięwzięcia polegające m.in. na organizacji wymian młodzieżowych lub seminariów wystartują już we wrześniu. Ukraińskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy, a polskie – do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która jest partnerem Ministerstwa Edukacji w Polsce.

Źródło: frse.org.pl